Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Jehovos liudytojai

lietuvių

STUDIJŲ VADOVAI

KO IŠ TIKRŲJŲ MOKO BIBLIJA? (STUDIJŲ VADOVAI)

Krikštas ir jūsų bendrystė su Dievu (1 dalis)

Paremta knygos Ko iš tikrųjų moko Biblija? 18 skyriumi.

Kodėl krikščionis turi pasikrikštyti? Kas turėtų paskatinti žengti tokį žingsnį? Patyrinėk, kas šiuo klausimu sakoma Biblijoje.

Visas rinkinys

Krikštas ir jūsų bendrystė su Dievu (3 dalis)

Ko tikimasi iš Dievui pasiaukojusio krikščionio? Kodėl krikščionys, nuoširdžiai mylintys Dievą, gali neabejoti, kad sugebės laikytis pasiaukojimo įžado?

Krikštas ir jūsų bendrystė su Dievu (2 dalis)

Kokius žingsnius krikščionis turi žengti prieš pasiaukodamas Dievui? Kokią įtaką pasiaukojimas turi krikščionio troškimams ir siekiams?

Artinkitės prie Dievo malda (3 dalis)

Iš Biblijos sužinome, kad Dievas į maldas atsako įvairiais būdais. Kaip ir kada jis atsako į mūsų maldas?