Rodyti straipsnį

JW.ORG – svetainė, kuri keičia žmonių gyvenimą

JW.ORG – svetainė, kuri keičia žmonių gyvenimą

Svetaine jw.org džiaugiasi žmonės iš viso pasaulio. Jehovos liudytojų pagrindinis biuras gauna daugybę padėkos laiškų. Čia pateikiame ištraukas iš kai kurių laiškų, gautų iki 2014-ųjų gegužės. Jas skaitydami pamatysite, kokiems žmonėms svetainė yra naudinga.

Vaikams

„Sūnus iš darželio parsinešdavo savo draugų pieštukų, žaisliukų, netgi akinių nuo saulės. Vis stengėmės padėti jam suprasti, kad tai vagystė ir kad vogti yra blogai. Mūsų pastangos buvo bergždžios, iki iš svetainės parsisiuntėme filmuką Vogti negalima. Jis pasirodė esąs paveiki priemonė ir tinkamas vaistas mūsų berniukui. Pažiūrėjęs filmuką jis pasakė, kad visus tuos daiktus nori grąžinti, nes dabar jam aišku, jog Dievas vogti draudžia. Ši svetainė mums labai padėjo!“ (D. N., Afrika)

„Iš svetainės parsisiuntėme filmuką Vogti negalima. Jis pasirodė esąs paveiki priemonė ir tinkamas vaistas mūsų berniukui.“

„Mano vaikai labai mėgsta šitą svetainę. Animaciniai filmukai, kuriuos jie parsisiunčia, padeda jiems suprasti, kaip pritaikyti Biblijos principus, liečiančius melavimą ir vogimą. Be to, juos žiūrėdami vaikai ugdosi vertingas savybes, kurios jiems pravers suaugus ir padės tapti naudingais visuomenės nariais“ (O. V., Vest Indija).

Moksleiviams

„Mokytis mokykloje man buvo tikra kančia ir jau ruošiausi ją mesti. Bet vieną dieną svetainėje jw.org perskaičiau straipsnį „Gal man mesti mokyklą?“ Jis padėjo pakeisti požiūrį. Iš straipsnio supratau, kad mokykla paruoš mane ateičiai ir padės tapti atsakingu žmogumi“ (N. F., Afrika).

„Patarimai jaunuoliams, randami šioje svetainėje, padeda man mokykloje laikytis aukštų moralės normų.“

„Patarimai jaunuoliams, randami šioje svetainėje, padeda man mokykloje laikytis aukštų moralės normų. Dar sužinojau, kas mokantis padėtų susikaupti ir nesiblaškyti“ (G., Afrika).

„Viena bendradarbė pasiskundė, kad jos dukterį mokykloje užgaulioja, ypač viena mergina. Jos dukrą tai taip paveikė, kad iš baimės ji kelias dienas net nėjo į mokyklą. Papasakojau bendradarbei kelias mintis iš svetainėje jw.org esančio vaizdo siužeto Apsigink be kumščių! Jai labai patiko patarimas kebliose situacijose pasitelkti humorą. Ji pasikalbėjo su dukra ir patarė jai, ką ši galėtų daryti, kad prie jos nebesikabinėtų. Tai davė gerų rezultatų: mergina į mokyklą išėjo labiau pasitikėdama savimi. Laikui bėgant padėtis mokykloje pasitaisė ir ta užgauliotoja netgi tapo draugiška“ (V. K., Rytų Europa).

Jauniems žmonėms

„Ačiū jums už straipsnį „Kodėl pjaustausi?“ Su šia problema kovoju daug metų. Maniau, kad aš tokia viena, kad jei pasipasakosiu kitiems, jie nesupras. Pavyzdžiai iš straipsnio man labai padėjo. Pagaliau kažkas mane supranta!“ (Mergina iš Australijos)

„Pavyzdžiai iš straipsnio man labai padėjo. Pagaliau kažkas mane supranta!“

„Svetainėje jw.org galiu nesunkiai surasti informacijos, kaip susidoroti su visokiomis jaunuoliams kylančiomis problemomis. Ypač padėjo vienas vaizdo siužetas. Jį pažiūrėjusi supratau, kas yra seksualinis priekabiavimas ir kad esu to auka. Taip pat sužinojau, kaip galiu apsisaugoti“ (T. V., Vest Indija).

Tėvams

„Mano paauglys sūnus yra hiperaktyvus. Jis mane dažnai pribloškia savo nepastoviu ir nenuspėjamu elgesiu. Todėl mudviem būdavo sunku bendrauti. Bet vieną dieną apsilankiau svetainės jw.org skyrelyje sutuoktiniams ir tėvams. Radau labai daug straipsnių, kurie tiko mano situacijai ir kuriuose patariama, kaip bendrauti su vaiku. Iš šios svetainės daug naudos pasisemia ir jis. Dabar sūnus man atviresnis, dalijasi savo džiaugsmais ir rūpesčiais (K. B., Afrika).

„Dažnai svetainėje pasirodo straipsnis, nagrinėjantis kaip tik tokią problemą, su kuria tuo metu susiduria mūsų vaikai.“

„Svetainėje jw.org randame daug priemonių žaismingai mokyti savo vaikus. Pavyzdžiui, filmukas iš skyrelio „Animacinė lenta“ padėjo mūsų vaikams išsiugdyti teisingą požiūrį į draugus ir jais rinktis tik tuos, kas darys gerą įtaką. Dažnai svetainėje pasirodo straipsnis, nagrinėjantis kaip tik tokią problemą, su kuria tuo metu susiduria mūsų vaikai. Svetainė – tikras patarimų lobynas“ (E. L., Europa).

Sutuoktiniams

„Mudu su žmona susituokę jau šešeri metai. Kaip ir kiekviena pora susiduriame su visokiais sunkumais, kylančiais dėl to, kad skirtingai reiškiame mintis, buvome nevienodai auklėjami, nesutampa mūsų požiūriai. Svetainėje jw.org akį patraukė straipsnis „Kaip būti geru klausytoju“. Jame radau labai naudingų patarimų. Perskaitęs pasidalijau mintimis su žmona. Abu stengiamės pasiūlymus pritaikyti“ (B. B., Vest Indija).

„Ši svetainė išgelbėjo mano santuoką.“

„Su Jehovos liudytojais bendrauju jau metus. Noriu labai padėkoti už svetainę jw.org. Joje naršydamas sužinojau daugybę dalykų, pavyzdžiui, kaip ugdytis susivaldymą ir kaip būti geresniu vyru ir tėvu. Galiu drąsiai sakyti, kad ši svetainė išgelbėjo mano santuoką“ (L. G., Vest Indija).

Kurtiesiems

„Svetainė jw.org padėjo man vėl pasijausti gyvu. Žiūrėdamas vaizdo medžiagą amerikiečių gestų kalba, praturtinau savo gestų kalbą. Anksčiau jaučiausi taip, tarsi mano gyvenimas neturi prasmės. Bet tada pažiūrėjau vaizdo siužetą Dievo Žodį matau savo kalba. Jis sušildė man širdį ir paskatino susitelkti į gerus dalykus“ (Dž. N., Afrika).

„Svetainė jw.org padėjo man vėl pasijausti gyvu.“

„Ši svetainė – tikras brangakmenis. Esu savanorė – padedu kurtiesiems, daugiausia jaunuoliams. Vaizdo siužetai gestų kalba padeda man tobulinti savo gestų kalbos įgūdžius. Dabar esu pasiruošusi pagelbėti tiems, kas nori pagerinti santykius su šeimos nariais ir draugais“ (K. Dž., Vest Indija).

Neregiams

„Esu aklas. Svetainė jw.org man labai naudinga. Joje lengvai pasiekiama informacija, kurią paštu gauti užtruktų kelis mėnesius. Ši svetainė praturtino mūsų šeimos gyvenimą ir padėjo man tapti naudingu visuomenės nariu. Be to, galiu gauti informaciją tuo pačiu laiku kaip ir mano regintys draugai“ (K. A., Pietų Amerika).

„Ši svetainė praturtino mūsų šeimos gyvenimą ir padėjo man tapti naudingu visuomenės nariu.“

„Tiems, kas nemoka skaityti Brailio rašto arba neišgali nusipirkti knygų Brailio raštu, svetainė jw.org yra tikras lobis. Dėl joje esančių garso įrašų neregiai gali susipažinti su naujausia informacija įvairiausiomis temomis. Svetainė sukurta atsižvelgiant į visokius žmones. Mes, neregiai, jaučiamės gerbiami ir lygiaverčiai visuomenės nariai“ (R. D., Afrika).

Trokštantiems pažinti Dievą

„Nuo kitų religinių svetainių jūsiškė skiriasi tuo, kad joje nevartojami tokie religiniai terminai bei žodžiai, kuriuos suprasti gali tik kunigas, ir nesijauti užlietas informacijos lavinos. Jūsų svetainėje rašoma paprastai ir aiškiai. Nėra daugiažodžiavimo ar filosofinių išvedžiojimų. Nebandoma sudaryti įspūdžio, kad tikėjimas yra sudėtingas dalykas, nesuvokiamas paprastam žmogui“ (A. G., Azija).

„Jūsų svetainėje rašoma paprastai ir aiškiai. [...] Nebandoma sudaryti įspūdžio, kad tikėjimas yra sudėtingas dalykas, nesuvokiamas paprastam žmogui.“

„Be svetainės jw.org mano gyvenimas būtų niūrus. Pasaulyje, kurį gaubia dvasinė tamsa, ši svetainė yra tarsi šviesos spindulys. Skaitydama straipsnius ir klausydamasi jų įrašų galiu greitai sužinoti, ką apie vieną ar kitą dalyką mano Dievas, ir gauti atsakymus į įvairius man iškilusius klausimus“ (Dž. Č., Vest Indija).

„Gyvenu Pietų Amerikos džiunglėse ir labai vertinu visus man prieinamus dvasinius dalykus. Be šios svetainės jausčiausi pasimetusi“ (M. F. Pietų Amerika).