Rodyti straipsnį

Rostove prie Dono Jehovos liudytojai padeda puoselėti aplinką

Rostove prie Dono Jehovos liudytojai padeda puoselėti aplinką

2015 metų gegužės 20 dieną Rostovo prie Dono, didžiausio pietų Rusijos miesto, administracijos vadovas Jehovos liudytojams parašė padėkos laišką, kuriame gyrė juos „už aktyvų dalyvavimą pavasariniuose miesto gražinimo darbuose“.

Rostovo prie Dono gyventojai buvo kviečiami tvarkyti miesto aplinką, todėl Jehovos liudytojai iš keturių bendruomenių rinko šiukšles nuo šaligatvių ir upės pakrantės. Vos per kelias valandas jie pririnko apie 300 maišų šiukšlių, kurie vėliau buvo išvežti sunkvežimiais.

Kodėl Jehovos liudytojai noriai darbavosi kartu su miesto bendruomene? „Negaliu sėdėti rankų sudėjusi, – sako Raisa, kuriai 67 metai. – Noriu, kad mano miestas būtų švarus ir kad visi galėtų gyventi švarioje aplinkoje. Džiaugiuosi tuo, ką nuveikėme, net jei apie mūsų pastangas sužinos tik vienas kitas žmogus. Svarbiausia, kad tai mato Jehova.“ Aleksandras priduria: „Mes žmonėms ne tik skelbiame gerąją naujieną, bet ir padedame jiems praktiškai. Kai galiu padėti savo kaimynams, jaučiu džiaugsmą ir pasitenkinimą.“

Stropų Jehovos liudytojų darbą pastebėjo praeiviai. Vienas vyras nustebo išgirdęs, kad Jehovos liudytojai dirba veltui. Jis panoro pasidarbuoti kartu su jais ir vėliau pasakė: „Neįsivaizdavau, kad rinkti šiukšles gali būti malonu ir kad toks darbas gali teikti pasitenkinimo.“ Vyras pridūrė: „Kai kurie iš jūsų čia net negyvena, bet vis tiek atvyko padėti mums susitvarkyti.“

Vienas miesto pareigūnas pastebėjo, kad nedidelė Jehovos liudytojų grupė surinko didžiulį kiekį šiukšlių. Jis nufotografavo juos šalia šiukšlių maišų, kad galėtų, kaip pats sakė, parodyti kitiems, kaip reikia dirbti.