2013 metų rugpjūtį Filipinuose pagal statybų programą šalims, turinčioms ribotus išteklius, pastatyta tūkstantoji Karalystės salė! Kaip ir daugelyje kitų šalių, bendruomenės Filipinuose neturi tiek pinigų, kad pačios savo poreikiams pasistatytų Karalystės salę. Daugelį metų liudytojai rinkdavosi nuosavuose namuose arba laikinose iš bambukų suręstose pašiūrėse.

Sparčiai daugėjant Jehovos liudytojų, tiek Filipinuose, tiek kitose šalyse išaugo poreikis statyti daugiau Karalystės salių. Todėl 1999 metais Vadovaujančioji taryba sukūrė Karalystės salių statybų programą šalims, turinčioms ribotus išteklius. Pagal šią programą, vietos liudytojai aukoja, kiek galėdami, o trūkstamas lėšas padengia bendratikiai iš kitų šalių. Kvalifikuoti statybininkai padeda bendruomenėms pasistatyti Karalystės salę. Nuo 2001-ųjų lapkričio ši programa pasiekė ir Filipinus.

Iluminado tarnauja Marilao bendruomenėje Bulakano provincijoje, kur buvo pastatyta tūkstantoji Karalystės salė. Jis pasakoja: „Išties supratau, kas yra pasaulinė brolija. Atvyko tiek savanorių – vyrų ir moterų, jaunų ir pagyvenusių! Drauge nepabūgome net saulės kaitros! Nors po sunkios darbo dienos jausdavome nuovargį, būdavo džiugu matyti savo darbo rezultatus.“

Savanorių darbu žavėjosi ir neliudytojai. Sunkvežimio, kuriuo buvo vežamas smėlis ir žvyras, savininkas pasakė: „Jūs kaip skruzdėlės – jūsų tiek daug! Visi vienas kitam padeda. Dar niekada nieko panašaus nemačiau.“

Baigta statyti Karalystės salė

Pastatas buvo baigtas mažiau nei per šešias savaites. Nors statybos vyko labai sparčiai, bendruomenė nepaliovė aktyviai skelbti gerąją naujieną apie Dievo Karalystę (Mato 24:14).

Dar viena vietos bendruomenės narė Elen pasakoja: „Į senąją Karalystės salę tilpdavome ne visi; daug kam tekdavo likti lauke. Nauja Karalystės salė graži ir daug patogesnė, todėl sueigų metu visi gauname daugiau naudos iš pamokymų ir padrąsinimų.“