Rodyti straipsnį

Vadovaujančioji taryba padrąsina liudytojus Rusijoje ir Ukrainoje

Vadovaujančioji taryba padrąsina liudytojus Rusijoje ir Ukrainoje

„Mums buvo parodyta tiek daug meilės!“ Taip atsiliepė viena moteris iš Ukrainos, išklausiusi laišką, kurį perskaitė Jehovos liudytojų Vadovaujančiosios tarybos narys Stivenas Letas. Ji buvo tarp 165 000 liudytojų, girdėjusių brolio Leto kalbą jam lankantis šioje šalyje 2014 metų gegužės 10 ir 11 dienomis.

Biblija pagrįstų kalbų ir laiško vertimas penkiomis kalbomis buvo transliuojamas į maždaug 700 Karalystės salių visoje Ukrainoje.

Tą patį savaitgalį kitas Vadovaujančiosios tarybos narys Markas Sandersonas perskaitė šį laišką per programą, skirtą visos Rusijos broliams. Programa buvo verčiama į 14 kalbų ir jos klausėsi 180 413 asmenų daugiau kaip 2500 bendruomenių Baltarusijoje ir Rusijoje.

Vadovaujančiosios tarybos laiškas buvo skirtas visoms bendruomenėms Rusijoje ir Ukrainoje. Brolis Sandersonas skaitė jį rusiškai, ir tai Rusijos filialą paskatino parašyti: „Brolius ir seseris labai sujaudino toks Vadovaujančiosios tarybos dėmesys šiam pasaulio regionui. Visiems tai buvo tarsi stiprus apkabinimas.“

Šiuo laišku buvo norima paguosti bei sustiprinti liudytojus tame politinių neramumų draskomame regione. Jis paskatino brolius ir toliau nepriklausyti pasauliui, nesikišti į politiką (Jono 17:16).

Dėl to Vadovaujančioji taryba paragino liudytojus išlaikyti artimą ryšį su Jehova – melstis, studijuoti Dievo Žodį ir jį apmąstyti. Klausytojams buvo priminta: kad ir kokie išbandymai juos užkluptų, jie gali neabejoti Dievo pažadu, užrašytu Izaijo 54:17: „Joks ginklas, nukaltas tau pulti, neatneš sėkmės.“

Vadovaujančioji taryba savo laišką baigė tokiais žodžiais: „Mes visus jus labai mylime. Būkite tikri, kad nuolat esate mūsų mintyse ir kad meldžiame Jehovą jus stiprinti.“

Apie šiuos aplankymus Ukrainos filialas rašė: „Broliai nepaprastai džiaugiasi Vadovaujančiosios tarybos parodyta meile bei dėmesiu. Brolių Leto ir Sandersono apsilankymas tą patį savaitgalį Ukrainoje ir Rusijoje buvo aiškus įrodymas, kad Dievo tauta yra vieninga ir kad Jehova ir Jėzus mumis labai rūpinasi. Mūsų įsitikinimu, jų apsilankymas buvo pačiu laiku. Įgijome stiprybės toliau tarnauti Jehovai, kad ir kokie sunkumai mus ištiktų.“