Jehovos liudytojai neseniai surengė specialiuosius kongresus Airijoje, Brazilijoje, Honkonge, Izraelyje, Kosta Rikoje, Naujojoje Zelandijoje ir Švedijoje. Pirmasis iš jų vyko 2012-ųjų liepą Švedijoje, trys paskutiniai 2013-ųjų sausį Kosta Rikoje bei Naujojoje Zelandijoje.

Kaip ir kituose kasmet organizuojamuose trijų dienų kongresuose, čia buvo sakomos Biblija pagrįstos kalbos, atliekamos demonstracijos, rodomi vaidinimai.

Į specialiuosius kongresus buvo kviečiami delegatai iš kitų šalių. Prieš ir po kongreso jie turėjo galimybę dalyvauti iš anksto suplanuotose ekskursijose.

Vienas Brazilijoje vykusio kongreso delegatas pasakė: „Buvau sužavėtas nepaprasta bendratikių meile ir svetingumu. Jaučiausi lyg būčiau tarp savo šeimos narių.“

Kitas delegatas, dalyvavęs specialiajame kongrese Honkonge, pasakoja: „Net susigraudinau matydamas švytinčius veidus ir ašarų pilnas akis, kai dalyviai, šnekantys bendrine kinų kalba, prie krūtinės glaudė naujus Biblija pagrįstus leidinius.“

Jehovos liudytojai kasmet rengia kongresus visame pasaulyje. Į juos susirenka milijonai žmonių.

Tai puiki proga patirti bendratikių meilę, džiaugsmą, broliškumą. Ypač tai akivaizdu per specialiuosius arba tarptautinius kongresus. Pertraukų metu visi linksmai šnekučiuojasi, drauge užkandžiauja, keičiasi dovanėlėmis bei kontaktine informacija, fotografuojasi, bendrauja kaip artimiausi bičiuliai.

Į specialiuosius kongresus, kaip ir į visus kitus, mielai kviečiami ir ne Jehovos liudytojai.