Rodyti straipsnį

Metinio susirinkimo apžvalga

„Maistas reikiamu metu“

Metinio susirinkimo apžvalga

2012 m. spalio 6 d. buvo surengtas 128-asis bendrijos Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania metinis susirinkimas.

 

Į Jehovos liudytojų suvažiavimų salę Džersi Sityje (Naujojo Džersio valstija, JAV) susirinko beveik 5 000 žmonių, o dar daugiau kaip 10 000 programos transliaciją žiūrėjo mūsų biuruose Brukline, Patersone ir Volkilyje (Niujorko valstija), taip pat mūsų Kanados filialo patalpose.

 

Renginio vedėjas Antonis Morisas, Jehovos liudytojų Vadovaujančiosios tarybos narys, pirmiausia apžvelgė keletą ankstesnių metinių susirinkimų, kurie labai sustiprino tikėjimą ir turėjo ypatingą istorinę reikšmę. Susirinkusieji neabejojo, kad jų laukia tikėjimą stiprinanti programa. Bet dabar visiems darėsi smalsu: gal šitas susirinkimas irgi bus istorinis?

 

Paskui buvo parodyti du mūsų tarptautinę veiklą nušviečiantys vaizdo siužetai.

 

Jehovos garbinimo namų statyba.

Šis vaizdo siužetas žiūrovus supažindino, kaip sparčiai Jehovos garbinimo namai statomi šalyse, kurių ištekliai riboti. Per pastaruosius 13 metų specialiai sudarytos statybininkų brigados tose šalyse pastatė 25 502 susirinkimų sales — kasdien vidutiniškai bent po penkias. Lėšas statyboms suaukojo viso pasaulio Jehovos liudytojai. Tos pačios prityrusių statybininkų brigados skuba į pagalbą ir įvykus stichinei nelaimei: padeda suremontuoti arba atstatyti sugriautas sales ir bendratikių būstus.

 

Specialieji kongresai.

2012 metais Jehovos liudytojai kai kuriose šalyse surengė specialiuosius kongresus, į kuriuos buvo kviečiama ir delegatų iš užsienio. Kuo šie kongresai skyrėsi nuo anksčiau vykusių tarptautinių kongresų?

 

Nebuvo naudotasi jokių kelionių agentūrų paslaugomis. Kaip buvo paaiškinta vaizdo siužete, viską organizavo patys tų šalių filialai. Broliai rūpinosi, kad kongreso savaitę delegatai turėtų kur apsistoti, ką užkąsti ir kaip nuvykti į kongreso vietą. Specialiuosiuose kongresuose iš užsienio dalyvavo vidutiniškai po 1 500 delegatų.

 

Svečiai ir vietiniai Jehovos liudytojai turėjo daug progų susipažinti ne tik per patį renginį. Jie drauge apžiūrinėjo lankytinas miesto vietas, drauge pietavo, drauge dalyvavo evangelizacijos veikloje. „Visuose ligi šiol surengtuose kongresuose buvo matyti, kad broliška meilė yra išties tobulas vienybės saitas“, — buvo pasakyta minėtame vaizdo siužete.

 

Visus labai pradžiugino žinia, kad nuo šiol Jehovos liudytojai specialiuosius kongresus įvairiuose pasaulio miestuose rengs kasmet.

 

Štai dar keletas įdomių programos momentų.

 

Interviu su ilgamečiais Jehovos tarnais.

Iš skirtingų šalių atvykę trys filialų komitetų nariai su žmonomis, visalaikėje tarnyboje, kartu sudėjus, praleidę 342 metus, papasakojo, kaip Jehova juos lavina, kad tarnaudami pagal savo paskyrimą galėtų nuveikti daugiau.

 

Ričardas Kelsis, Vokietijos filialo komiteto narys, pasakė, kad kursuose filialų komitetų nariams ir jų žmonoms išmoko visada kliautis Jehovos vadovavimu. Jehova, mylintis Tėvas, linki mums viso, kas geriausia. Brolio Kelsio žodžiais tariant, „jis trokšta, kad gyventume amžinai, ir labai mumis rūpinasi“. Kursuose komitetų nariai, anot brolio, buvo mokomi sekti Jehova — mylėti žmones taip, kaip myli jis.

 

Linda Johansen papasakojo, kad 1958 metais buvo pakviesta mokytis Gileado misionierių mokykloje. Nuo jos krikšto tebuvo praėję pustrečių metų, o nuo santuokos — vos vieneri. „Ir štai atsidūriau tarp dvasiškai brandžių ir patyrusių bendratikių, — prisiminė sesė Johansen. — Pati sau pagalvojau: ir ką aš čia veikiu?“

 

Vis dėlto sesė Johansen su savo vyru mokyklą baigė. Juodu buvo paskirti tarnauti misionieriais į Malavį. Jehovos liudytojai toje šalyje kurį laiką buvo smarkiai persekiojami. Kai persekiojimai jau buvo pasibaigę, sesė vedė Biblijos studijas vienam valstybės tarnautojui, kuris anksčiau liudytojų veiklai visaip kliudė. Šiandieną to vyro žmona, sūnus ir duktė yra Jehovos liudytojai.

 

Naujas evangelizacijos metodas.

Keturi skelbėjai, baigę Biblijos mokymo kursus sutuoktiniams, ir vienas Niujorke tarnaujantis Jehovos liudytojų keliaujantysis prižiūrėtojas papasakojo, kaip jiems sekasi liudyti žmonėms judriose miesto vietose.

 

Tokiose vietose, kur kasdien vaikšto daug žmonių, visalaikiai evangelizuotojai pasistato stalus arba mobiliuosius stendus su Jehovos liudytojų leidiniais. Praeiviai gali prieiti ir norimą leidinį pasiimti, taip pat padiskutuoti religiniais klausimais, pasiprašyti, kad jiems kas vestų Biblijos studijas.

 

Tokį evangelizacijos metodą Jehovos liudytojai naudoja Niujorke, Čikagoje ir Los Andžele. Vos per metus Bibliją studijuoti išreiškė norą 2 700 praeivių.

 

Vaikų choras.

Dauguma susirinkusiųjų net iki ašarų susijaudino klausydamiesi, kaip septyniolikos vaikų choras iš giesmyno Giedokime Jehovai gieda 120-ąją giesmę „Širdį klausytis palenk“.

 

Vadovaujančiosios tarybos nariai — broliai Dž. Džeksonas, G. Lėšas, G. Pirsas, S. Herdas, S. Letas ir D. Spleinas — šešių kalbų cikle išsamiai paaiškino, ką reiškia Jėzaus žodžiai, užrašyti Mato 24:45-47. Jėzus sakė:

 

„Kas iš tiesų yra tas ištikimas ir nuovokus vergas, kuriam šeimininkas pavedė savo šeimynykščius, kad duotų jiems maistą reikiamu metu? Laimingas tas vergas, jeigu jo šeimininkas atvykęs ras jį taip darantį! Iš tiesų sakau jums: visą savo turtą jis paves jam.“

 

Minėtame kalbų cikle buvo atsakyta į tokius klausimus:

 

Kada Jėzus „ištikimam ir nuovokiam vergui“ pavedė savo šeimynykščius?

Buvo atkreiptas dėmesys į šių žodžių kontekstą, Evangelijos pagal Matą 24 skyrių. Visose toliau išvardytose eilutėse pranašaujami dalykai turėjo išsipildyti per Kristaus paruziją, šios pasaulio santvarkos pabaigos laikotarpiu (3 eilutė).

 

  • „Tos suspaudimo dienos“ (29 eilutė).

  • „Ši karta“ (34 eilutė).

  • „Ta diena ir valanda“ (36 eilutė).

  • Diena, kurią ateis Viešpats (42 eilutė).

  • „Žmogaus Sūnus ateis tą valandą, kurią nemanote“ (44 eilutė).

 

Vadinasi, „ištikimas ir nuovokus vergas“ atsirado, kai Kristaus paruzija jau buvo prasidėjusi (o prasidėjo ji 1914 metais).

 

Be to, Jėzus leido suprasti, kad „vergas“ atsiras tada, kai rūpės žinoti: „Kas iš tiesų yra tas ištikimas ir nuovokus vergas?“ Jėzaus apaštalai turėjo stebuklingų šventosios dvasios dovanų, todėl pirmajame amžiuje toks klausimas vargu ar būtų iškilęs (1 Korintiečiams 14:12, 24, 25). Apaštalai ir kiti pirmojo amžiaus krikščionys, nors ir patepti šventąja dvasia, nebuvo Jėzaus išpranašautasis „ištikimas ir nuovokus vergas“.

 

Peršasi išvada, kad „ištikimam ir nuovokiam vergui“ Jėzus „šeimynykščius“ pavedė savo paruzijos metu, pasaulio santvarkos pabaigos laikotarpiu.

 

Kas yra tas „ištikimas ir nuovokus vergas“?

Jėzus, kalbėdamas apie vergą, turėjo omenyje ne kažkokį vieną asmenį, o kartu dirbančių asmenų grupę. Tam vergui šeimininkas, pasak Jėzaus, 1) pavedė prižiūrėti savo šeimynykščius ir 2) reikiamu metu duoti jiems dvasinį maistą.

 

Jehovos liudytojų pagrindiniame biure nuo 1919 metų iki pat šiol darbuojasi nedidelė pateptųjų krikščionių grupelė. Jie koordinuoja pasaulinę evangelizacijos veiklą ir yra tiesiogiai atsakingi už dvasinio maisto ruošimą ir dalijimą. Pastaraisiais metais ši grupelė yra ne kas kita kaip Jehovos liudytojų Vadovaujančioji taryba.

 

Iš viso to, kas pasakyta, išvada būtų tokia: „ištikimam ir nuovokiam vergui“ Jėzus savo šeimynykščius pavedė 1919 metais. Tas vergas — tai grupelė dvasia pateptųjų brolių, kurie Kristaus paruzijos metu tarnauja pagrindiniame biure ir yra tiesiogiai atsakingi už dvasinio maisto ruošimą ir dalijimą. Vadovaujančioji taryba — ne pavieniai asmenys, o visa grupė — ir yra „tas ištikimas ir nuovokus vergas“.

 

Kas yra „šeimynykščiai“?

Jėzus pasakė, kad jo šeimynykščiai gaus maistą reikiamu metu. „Ištikimas ir nuovokus vergas“ maitina tikruosius Jėzaus sekėjus — visus be išimties. Vadinasi, Jėzaus šeimynykščiai yra visi jo mokiniai — ir dvasia pateptieji, ir krikščionys iš „kitų avių“ (Jono 10:16).

 

Kai kalbėtojas paaiškino šią Jėzaus pranašystės detalę, auditorija pratrūko plojimais. Net ir renginiui pasibaigus, daugelis neslėpė džiaugsmo, kad Jėzus juos priskaito prie savo šeimynykščių.

 

Kada Jėzus paveda vergui „visą savo turtą“?

Jėzus pasakė, kad šeimininkas visą savo turtą vergui paves atvykęs. Kada gi Jėzus — tas Šeimininkas — atvyksta?

 

Žodžiu „atvykęs“ 24 skyriaus 46 eilutėje yra išversta viena graikiško veiksmažodžio erchomai forma. 42 bei 44 eilutėse pavartotas tas pats veiksmažodis, tik kita forma (lietuviškai išversta žodžiu „ateis“). Pastarosiose dviejose eilutėse Jėzus kalba apie savo, kaip Teisėjo, atėjimą — atėjimą didžiojo suspaudimo metu (Mato 24:30; 25:31, 32).

 

Taigi, viso savo turto Jėzus vergui dar nėra pavedęs — paves tik ateityje, per didįjį suspaudimą.

 

Kokį „turtą“ Jėzus vergui paveda?

Jėzus pasakė: „Man duota visa valdžia danguje ir žemėje“ (Mato 28:18). Jėzui, kaip matome, priklauso ne vien tai, kas žemėje. Jo turtas yra ir karališkoji valdžia danguje (Filipiečiams 2:9-11).

 

Vadinasi, Jėzaus pažadėtas atlygis „ištikimam ir nuovokiam vergui“, kitaip tariant, kiekvienam tos grupės nariui, yra prikėlimas gyventi danguje ir karališkoji valdžia — teisė valdyti Jėzaus turtą danguje ir žemėje. Toks pat atlygis, beje, pažadėtas visiems ištikimiems dvasia pateptiesiems krikščionims (Luko 22:28-30; Apreiškimo 20:6).

 

Paskutinėje iš minėtų šešių kalbų klausytojai išgirdo specialų pranešimą. Brolis Spleinas perskaitė įkvepiančius Jėzaus žodžius, užrašytus Mato 28:20, ir pasakė: „Drąsūs galime būti ir dėl dar vienos priežasties. Kokios? Tai paaiškėja iš žodžių, užrašytų Jozuės 1:9: „Būk drąsus ir stiprus. [...] Jehova, tavo Dievas, su tavimi.“ Ši eilutė parinkta 2013-ųjų metų citata.“

 

„Kas mūsų laukia kitais metais? — paklausė programos vedėjas brolis Morisas. — Metinį susirinkimą numatyta surengti 2013-ųjų spalio 5 dieną, programa bus transliuojama į kai kurias suvažiavimų sales Jungtinėse Valstijose ir į kitas šalis, kur kalbama angliškai.“

Programa bus pateikta tik angliškai ir į kitas kalbas neverčiama.

 

Baigiantis šiam tikėjimą stiprinančiam istoriniam renginiui visi dalyviai sugiedojo 116-ąją giesmę „Šviesa ryškėja“. Štai kaip skamba antrasis posmas:

 

Mus moko ir stiprina vergas klusnus.

Tai pavedė jam Šeimininkas.

Šviesa vis ryškėja, mums aiški tiesa.

Kas vertina ją, tas laimingas.