Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Jehovos liudytojai

lietuvių

2014 metų metinio susirinkimo apžvalga

100 Karalystės veiklos metų

2014 metų metinio susirinkimo apžvalga

2014 metų spalio 4-ąją buvo surengtas 130-as bendrijos Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania metinis susirinkimas. Programa vyko Jehovos liudytojų suvažiavimų salėje Džersi Sityje (Naujojo Džersio valstija, JAV) ir buvo transliuojama į daugelį kitų vietų. Tad iš viso programos klausėsi apie 19 000 žmonių.

Susirinkimo pirmininkas buvo Vadovaujančiosios tarybos narys Markas Sandersonas. Tardamas įžanginį žodį jis pabrėžė, kad šiemet susirinkimas istorinis, nes sukanka lygiai šimtas metų nuo tada, kai buvo įkurta Mesijo Karalystė.

Brolis Sandersonas apžvelgė tris sritis, kuriose Karalystė daug nuveikė per pirmuosius šimtą valdymo metų.

  • Pasaulinis evangelizacijos darbas. Jehovos tauta, jo laiminama, nenuilstamai darbuojasi – skelbia gerąją naujieną apie Karalystę. Mūsų gretos smarkiai išaugo: 1914 metais skelbėjų buvo vos keli tūkstančiai, o 2014 tarnybiniais metais – jau per aštuonis milijonus. Mes ir toliau uoliai darbuosimės, kol Jehova pasakys, kad darbas baigtas.

  • Karalystės valdinių kaip visumos apsauga. Religiniai vadovai ir politinės valdžios aršiai persekiojo Jehovos liudytojus ir netgi mėgino visiškai juos išnaikinti. Tačiau Jehova savo garbintojų bendruomenę saugo. Daugybė teisinių pergalių, pavyzdžiui, Jungtinių Valstijų Aukščiausiajame Teisme ir Europos Žmogaus Teisių Teisme, yra aiškus patvirtinimas, kad Jehova sergi mus iki pat šiol.

  • Žmonių iš įvairių visuomenės sluoksnių vienybė. Dievo Karalystė subūrė visokios kilmės, skirtingų tautybių ir kalbų žmones, padėdama jiems įveikti daugybę kliūčių ir padarydama juos vieninga Dievo garbintojų bendruomene. „Tai stebuklas, kuris įmanomas tik Jehovos liudytojams“, – pasakė brolis Sandersonas. Jis pakartojo, kokia garbė visiems dalyviams būti šiame istoriniame susirinkime.

Rubrika vaikams Draugauk su Jehova.

Tolesnė metinio susirinkimo programos tema buvo animaciniai filmukai vaikams, kuriais džiaugiamės jau daugiau kaip dvejus metus. Pirmiausia brolis Sandersonas pristatė vaizdo siužetą: interviu su vaikais iš viso pasaulio. Auditoriją sujaudino atviri ir nuoširdūs vaikų žodžiai, kaip jie vertina tuos pamokomus filmukus.

Paskui buvo parodytas naujas 12 minučių filmukas pavadinimu Jehova duoda drąsos. Jame atkuriamas Biblijos pasakojimas apie mažą izraelitę, kuri Naamano žmonai drąsiai kalbėjo apie Jehovą (2 Karalių 5:1–14). Paskui, 2014 m. spalio 6 d., pirmadienį, šis filmukas buvo įdėtas į mūsų svetainę jw.org, ir dabar jį galima žiūrėti daugiau kaip 20 kalbų.

Programa JW Language.

Brolis Sandersonas pranešė apie naują elektroninę programą, kuri padės Jehovos liudytojams išmokti kitos kalbos, kad galėtų praplėsti savo tarnybą. Šioje programoje yra per 4000 žodžių ir frazių 18 kalbų. Ateityje numatoma įtraukti daugiau žodžių ir frazių, pokalbio įžangų lauko tarnybai ir kitų dalykų.

Televizijos stotis JW Broadcasting.

Auditoriją nudžiugino žinia apie Jehovos liudytojų įkurtą internetinę televiziją, kurios programa kol kas bus perduodama tik anglų kalba. Per šią televiziją iš pagrindinio biuro Brukline (Niujorkas, JAV) bus transliuojami mūsų filmai, muzikos įrašai, Biblijos skaitymas vaidmenimis. Be to, kas mėnesį bus galima klausytis programos, kurią veda Vadovaujančiosios tarybos narys arba vieno iš jos komitetų padėjėjas.

Brolis Sandersonas pristatė pirmosios programos anonsą. Šioje programoje, kurią veda Vadovaujančiosios tarybos narys Stivenas Letas, parodomi naujosios televizijos stoties parengiamųjų darbų užkulisiai. Televizija JW Broadcasting pradėjo veikti 2014 m. spalio 6 d. ir yra pasiekiama adresu tv.jw.org.

Vaizdo siužetas Dievo Karalystė: pirmieji 100 metų.

Vadovaujančiosios tarybos narys Samjuelis Herdas pristatė vaizdo siužetą, kuriame apžvelgiama, kaip Dievo Karalystė padeda mums augti dvasiškai ir daryti pažangą evangelizacijos darbe. Vaizdo siužete, sujungus filmuotą istorinę medžiagą, suvaidintas scenas ir ilgamečių liudytojų pasakojimus, nušviečiamas „Kūrimo fotodramos“ pastatymas ir demonstravimas, taip pat pasakojama, kaip buvo naudojamasi gramofonais, liudijimo kortelėmis ir garsiakalbiais automobiliais, kokios mokyklos buvo įsteigtos lavinti mus tarnybai.

Kuo mums naudinga apmąstyti, ką per pirmąjį savo valdymo šimtmetį Dievo Karalystė nuveikė? Karalystė tada mums tampa realesnė ir esame dar tvirčiau nusiteikę laukti, ką ji nuveiks ateityje.

Giesmės.

Vadovaujančiosios tarybos narys Deividas Spleinas visus klausytojus nudžiugino pranešimu, kad planuojama perredaguoti mūsų giesmyną Giedokime Jehovai. Jo viršelis bus iš tokių pat aukštos kokybės medžiagų kaip Šventojo Rašto „Naujojo pasaulio“ vertimas, kraštai pasidabruoti. Tai rodo, kokia svarbi Dievo garbinimo dalis yra muzika.

Brolis Spleinas taip pat pranešė, kad giesmyną papildys keletas naujų giesmių. Bet kad naujas giesmes galėtume pradėti giedoti, mums nereikia laukti, kol bus išleistas perredaguotas giesmynas. Tos giesmės bus įdėtos į mūsų svetainę jw.org.

Per metinį susirinkimą buvo sugiedotos trys naujos giesmės. Betelio šeima turėjo galimybę jas surepetuoti iš anksto. Iš pradžių brolio Spleino vadovaujamas choras sugiedojo naują giesmę „Teateina Dievo Karalystė!“ Ši giesmė buvo sukurta Dievo Karalystės šimtmečio proga. Baigus giedoti chorui, su juo tą giesmę giedojo visa auditorija. Vėliau choras ir visi dalyviai sugiedojo kitą naują giesmę „Duoki ryžto ir drąsos“.

Interviu.

Vadovaujančiosios tarybos narys Geritas Lešas paėmė interviu iš trijų porų, kurios daug dešimtmečių tarnauja Betelyje. Jos papasakojo, kokių pokyčių matė per visus tuos metus, ir pabrėžė, kad Dievo tauta nuolat juda pirmyn. Brolis Lešas paminėjo, kad apie organizacinės tvarkos tobulėjimą išpranašauta Biblijoje, ir paragino dalyvius toliau žengti koja kojon su Jehovos organizacija (Izaijo 60:17).

„Pirmavaizdžiai ir atitikmenys“.

Šią kalbą pateikė brolis Spleinas, joje paaiškino, kodėl pastaraisiais metais mūsų leidiniuose apie pirmavaizdžius ir atitikmenis nebėra kalbama taip dažnai kaip anksčiau.

Anksčiau mūsų leidiniuose teigta, kad daugelis Dievui ištikimų vyrų ir moterų, paminėtų Biblijoje, vaizduoja tam tikras ištikimų krikščionių grupes mūsų laikais. Panašiai buvo manoma, kad daug Biblijos pasakojimų yra pranašiški – vaizduoja įvykius, kuriuose dalyvauja šių laikų Dievo tarnai. Žinoma, patyrinėti tokius sulyginimus gali būti labai įdomu. Tačiau kodėl dabar mūsų leidiniuose pirmavaizdžiai ir atitikmenys minimi retai?

Iš Biblijos matyti, kad kai kurie asmenys ir įvykiai iš tikrųjų vaizdavo ką nors didingesnio. Jeigu Biblijoje tarp pirmavaizdžio ir atitikmens yra aiški sąsaja, mes tai mielai pripažįstame. „Bet jeigu Biblija tuo klausimu tyli, turime tylėti ir mes“, – pasakė brolis Spleinas. Nemėginkime „išskaityti“ Biblijos eilutėse to, ko ten nėra. Be to, jeigu stengiamės kiekviename Biblijos pasakojime įžvelgti pranašišką reikšmę, galime nebesuvokti, ko viena ar kita istorija mus pamoko, nesvarbu, ar viliamės gyventi danguje ar žemėje (Romiečiams 15:4). *

„Ar budėsite?“

Šioje kalboje Vadovaujančiosios tarybos narys Stivenas Letas paaiškino naują Jėzaus palyginimo apie dešimt mergelių supratimą (Mato 25:1–13). Dabar šį palyginimą mes suprantame taip: jaunikis yra Jėzus, o mergelės – pateptieji Jėzaus sekėjai (Luko 5:34, 35; 2 Korintiečiams 11:2). Palyginimas yra susijęs su paskutinėmis dienomis; jame minimas Jėzaus atėjimas bus per didįjį suspaudimą. Kalbant apie penkias paikas mergeles, Jėzus nenorėjo pasakyti, kad daug dvasia pateptųjų jo sekėjų taps neištikimi ir juos reikės pakeisti kitais. Ne, jis davė griežtą perspėjimą. Tai, kad penkios mergelės buvo nuovokios, o penkios – paikos, leidžia suprasti, jog kiekvienas pateptasis krikščionis gali pats apsispręsti, bus budrus ir pasirengęs ar paikas ir neištikimas.

Turint omenyje principą pernelyg nesigilinti į pasakojimo smulkmenas, nebūtų išmintinga kiekvienoje šio palyginimo detalėje ieškoti pranašiškos reikšmės. Verčiau stenkimės įžvelgti praktines pamokas. Ar būtume iš pateptųjų ar iš „kitų avių“, visi turime leisti šviesti savo šviesai ir budėti (Jono 10:16; Morkaus 13:37; Mato 5:16). Niekas negali už mus likti ištikimas. Kiekvienas rinkimės gyvenimą – likime dvasiškai budrūs ir veiklūs tarnyboje (Pakartoto Įstatymo 30:19).

„Palyginimas apie talentus“.

Paskui Vadovaujančiosios tarybos narys Antonis Morisas naujai paaiškino palyginimą apie talentus (Mato 25:14–30). Dabar suprantame, kad šiame palyginime minimas šeimininkas (Jėzus) savo vergus (ištikimus pateptuosius sekėjus žemėje) apdovanos ateityje, kai ateis ir prikels juos gyventi danguje. Kalbėdamas, kas atsitiks blogam ir tingiam vergui, Jėzus nenorėjo pasakyti, jog didelė dalis pateptųjų jo sekėjų pasirodys esą neištikimi. Jis tiesiog priminė pateptiesiems, kad stropiai darbuotųsi ir saugotųsi požiūrio bei darbų, kurie bylotų, jog jie yra tarsi blogas vergas.

Ko pasimokome iš šio palyginimo? Šeimininkas savo vergams patikėjo kai ką vertingo. Panašiai Jėzus savo sekėjams patikėjo brangų turtą – gerosios naujienos skelbimo ir naujų mokinių ruošimo darbą. Jis tikisi, kad kiekvienas iš mūsų šį darbą dirbsime stropiai, kiek leidžia mūsų aplinkybės. Brolis Morisas pagyrė dalyvius už jų uolų triūsą Karalystės labui.

„Kas greitu metu puls Dievo tautą?“

Šią baigiamąją kalbą pasakė Vadovaujančiosios tarybos narys Džefris Džeksonas. Jos tema labai suintrigavo. Brolis Džeksonas kalbėjo apie būsimą Dievo tautos užpuolimą, kuriam vadovaus Gogas iš Magogo (Ezechielio 38:14–23).

Anksčiau manėme, kad Gogas yra kitas Šėtono vardas, duotas jam, kai buvo išmestas iš dangaus. Tačiau brolis Džeksonas aptarė kelis svarbius klausimus, kylančius dėl tokio aiškinimo. Pavyzdžiui, Jehova per pranašą pasakė, kad kai Gogas bus nugalėtas, Jehova atiduos jį ryti „visokiems plėšriems paukščiams ir laukiniams žvėrims“ (Ezechielio 39:4). Jehova taip pat sakė, kad „Gogui ir visai jo kariaunai“ bus duota kapo vieta žemėje (Ezechielio 39:11). Bet kaip visa tai galėtų atsitikti dvasinei esybei? Šėtonas bus įmestas į bedugnę tūkstančiui metų, o ne suėstas ar palaidotas (Apreiškimo 20:1, 2). Be to, pasibaigus tūkstančiui metų Šėtonas bus išleistas iš bedugnės ir „išeis klaidinti tautų keturiuose žemės kampuose – Gogo ir Magogo“ (Apreiškimo 20:7, 8). Taigi Šėtonas negalėtų klaidinti Gogo, jeigu pats būtų Gogas.

Brolis Džeksonas paaiškino, kad pagal Ezechielio pranašystę Gogas iš Magogo turi vaizduoti ne Šėtoną, o tautų koaliciją, kuri puls Dievo tautą ateityje. Tikriausiai Gogo ataka, „šiaurės karaliaus“ ataka ir „žemės karalių“ ataka yra ta pati ataka (Danieliaus 11:40, 44, 45; Apreiškimo 17:12–14; 19:19).

O kas yra „šiaurės karalius“? Tai paaiškės ateityje. Šiaip ar taip, mūsų tikėjimas stiprėja matant, kaip šių ateities įvykių, kurie sparčiai artėja, supratimas mums darosi vis aiškesnis. Mes nebijome būsimo puolimo, nes žinome, kad kai Gogas iš Magogo puls, jis patirs pralaimėjimą ir bus visiškai sutriuškintas, o Dievo tauta pasiliks per amžius. *

Pabaiga.

Brolis Sandersonas pristatė kišeninio formato Biblijos „Naujojo pasaulio“ vertimą. Be to, yra ruošiamas perredaguoto Biblijos teksto garso įrašas; bus įgarsinta vaidmenimis. Įrašai, pradedant Mato evangelija, palaipsniui bus įdėti į svetainę jw.org.

Brolis Sandersonas pranešė, kad 2015 metų citata bus Psalmyno 106:1(NW): „Dėkokite Jehovai, nes jis geras.“ Brolis paskatino auditoriją kasdien ieškoti priežasčių būti dėkingiems.

Baigiamoji susirinkimo giesmė buvo trečioji iš naujų giesmių, pavadinta „Jo vardas – Jehova“. Šią gražią giesmę kartu su choru giedojo visi septyni Vadovaujančiosios tarybos nariai, taip pat visa auditorija. Kokia puiki šio istorinio susirinkimo pabaiga!

^ pstr. 22 Ši ir dvi tolesnės kalbos buvo pasakytos remiantis straipsniais, kurie pasirodys 2015 m. kovo 15 d. Sargybos bokšto numeryje.

^ pstr. 30 Ši kalba buvo pasakyta remiantis straipsniu, kuris pasirodys 2015 m. gegužės 15 d. Sargybos bokšto numeryje.