Pažiūrėkite, ką gero šeimai, kurioje tėvai yra kurtieji, duoda tai, kad Biblija išleista amerikiečių gestų kalba.