Rodyti straipsnį

Sargybos bokštui neprilygsta joks kitas žurnalas

Sargybos bokštui neprilygsta joks kitas žurnalas

Sargybos bokštas yra didžiausiu tiražu pasaulyje leidžiamas žurnalas. Kiekvieno numerio išspausdinama per 42 milijonus egzempliorių. Antras yra žurnalas Atsibuskite!, išeinantis 41 milijono egzempliorių tiražu. Abu žurnalai leidžiami Jehovos liudytojų ir platinami 236 šalyse bei teritorijose.

Kas pasakytina apie kitus pasaulio leidinius? Žurnalų leidėjų asociacijos (The Association of Magazine Media) duomenimis, perkamiausią Jungtinėse Valstijose žurnalą leidžia JAV pensininkų asociacija (AARP) ir skirtas jis žmonėms, vyresniems nei 50 metų. To žurnalo tiražas — daugiau kaip 22,4 milijono egzempliorių. Vokietijos žurnalo ADAC Motorwelt tiražas yra arti 14 milijonų, o kinų Gushi Hui (istorijos) — 5,4 milijono.

Tarp laikraščių pirmauja japonų Yomiuri Shimbun, kurio tiražas paprastai viršija 10 milijonų egzempliorių.

Jehovos liudytojų leidiniams niekas neprilygsta ir skaičiumi kalbų, į kurias yra verčiami. Sargybos bokštas dabar išeina daugiau kaip 190, Atsibuskite! — daugiau kaip 80 kalbų. Galime palyginti: Reader’s Digest spausdinamas 21 kalba ir jo turinys kiekvienoje šalyje skiriasi.

Skirtingai nei paminėti leidiniai, Sargybos bokštas ir Atsibuskite! leidžiami iš savanoriškų aukų, juose nėra reklamos, jie platinami nemokamai.

Sargybos bokštas be pertrūkio eina nuo 1879 metų. Jame aiškinami Biblijos mokymai, o ypač dėmesys sutelkiamas į tai, kas Biblijoje kalbama apie Dievo Karalystę. Atsibuskite! nušviečiamos bendros temos, pavyzdžiui, gamtos ir mokslo, turint tikslą ugdyti skaitytojų tikėjimą Kūrėju. Taip pat pabrėžiama, kokią praktinę vertę Biblija turi mūsų gyvenime.