Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Jehovos liudytojai

lietuvių

Pagalba akliesiems Afrikoje

Pagalba akliesiems Afrikoje

Kai kuriose besivystančiose šalyse aklųjų galimybės skiriasi nuo neregių, gyvenančių kituose pasaulio kraštuose. Kartais jie būna atstumiami visuomenės ir negauna reikiamos pagalbos tokiose kasdienio gyvenimo situacijose, kuriose matantiesiems nekyla jokių sunkumų. Pavyzdžiui, nueiti į turgų apsipirkti, važiuoti viešuoju transportu ir tvarkytis su pinigais gali būti ypač nelengva. Didelis iššūkis yra ir skaitymas. Ne visi aklieji moka Brailio raštą. O jei ir moka, neretai sunku gauti leidinių savo kalba.

Jehovos liudytojai Biblija paremtus leidinius akliesiems spausdina jau daugiau kaip 100 metų. Kad galėtų juos leisti Malavyje vartojama čevų kalba, neseniai iš Nyderlandų į Malavį jie atgabeno spausdinimo Brailio raštu bei įrišimo įrangą.

Į Malavį iš Jehovos liudytojų filialo Brazilijoje atvyko Leo – specialistas, turintis patirties gaminant leidinius Brailio raštu. Jis padėjo penkių žmonių komandai išmokti naudotis įranga ir Jehovos liudytojų sukurta kompiuterine programa, perrašančia tekstą Brailio raštu. Kad programa perrašytų tekstą Brailio raštu čevų kalba, pirmiausia reikėjo sudaryti atitikmenų lentelę, kurioje būtų įprasti rašmenys ir Brailio rašto rašmenys. Naudojantis programa tekstą galima perrašyti Brailio raštu ir sumaketuoti leidinį taip, kad aklajam būtų lengva jį skaityti. Štai ką apie šiuos leidinius sako kai kurie gyvenantieji Malavyje.

Munjaradzi yra jauna akla moteris, puse etato dirbanti radijo stotyje, kurioje veda savo laidą. Ji taip pat skiria 70 valandų per mėnesį mokyti žmones apie Bibliją. Munjaradzi pasakoja: „Anksčiau leidinius gaudavau Brailio raštu anglų kalba. Bet dabar galiu juos skaityti savo gimtąją kalba, ir tai džiugina mano širdį. Esu labai dėkinga bendratikiams, nes dėl jų triūso ir dosnumo turime leidinių Brailio raštu savo kalba. Dar labiau įsitikinau, kad broliai mūsų nepamiršo ir kad esame jiems svarbūs.“

Fransis gyvena šiaurės Malavyje. Kadangi yra aklas, anksčiau reikėdavo, kad leidinius jam skaitytų kiti. Gavęs pirmąjį leidinį Brailio raštu čevų kalba, jis sušuko: „Ar aš sapnuoju? Tai nuostabu!“

Loisė yra visalaikė evangelizuotoja. Nors yra akla, ji padėjo 52 žmonėms pakeisti savo gyvenimą į gera. Kaip? Mokydama žmones ji pati naudojasi Jehovos liudytojų leidiniais Brailio raštu, o jos studijuotojai – įprastais.

Loisė veda Biblijos studijas

Leo, jau minėtas liudytojas iš Brazilijos, sako: „Jaučiu neapsakomą pasitenkinimą įteikdamas žmogui Biblija paremtą leidinį Brailio raštu ir matydamas jo reakciją, kai suvokia, kad leidinys yra jo gimtąja kalba. Daugelis sako, kokie dėkingi už tai yra Jehovai ir kokie laimingi jaučiasi, kad gali patys pasiruošti sueigoms ir evangelizacijos darbui. Nebereikia, kad jiems kas nors skaitytų. Dabar jų asmeninės studijos išties yra asmeninės. Jie gali padėti savo šeimoms augti dvasiškai. Šie leidiniai padeda jiems artintis prie Jehovos.“

Pasidomėkite

SARGYBOS BOKŠTAS

Dievo vardas garsinamas suahelių kalba

Paskaitykite, kaip Dievo vardas — Jehova — atsirado Biblijoje suahelių kalba.

SARGYBOS BOKŠTAS

Ar įmanoma matyti nematomą Dievą?

Skaitykite, kaip regėti Dievą „širdies akimis“.