Pasidomėkite, kiek darbo įdėta leidžiant Šventojo Rašto „Naujojo pasaulio“ vertimo 2013 metų redakciją.