Pradedant 2013 m. sausio mėnesio numeriais, žurnalai Atsibuskite! ir visuomenei skirtas Sargybos bokštas suplonėjo nuo 32 iki 16 puslapių.

Kadangi žurnaluose bus mažiau informacijos, vertimo grupės galės juos išversti į daugiau kalbų. Pavyzdžiui, 2012 m. gruodžio mėnesio Atsibuskite! buvo išverstas į 84, o Sargybos bokštas — į 195 kalbas. O nuo 2013 m. sausio Atsibuskite! pradėta versti į 98, Sargybos bokštą — į 204 kalbas.

Sargybos bokšto studijų numeris išliks 32 puslapių.

Mažiau spausdintų — daugiau internetinių puslapių

Pokyčiai spausdinant žurnalus turės dvejopos įtakos svetainei www.jw.org.

  1. Dalis anksčiau spausdintų straipsnių bus tik interneto svetainėje. Tai rubrikos: „Jums, jaunuoliai“ (nuo šiol bus vadinama „Jaunajam skaitytojui“), „Pamokėlės iš Biblijos“, straipsniai apie Gileado mokyklos išleistuves, kurie anksčiau būdavo visuomenei skirtame Sargybos bokšto numeryje, „Aptarkite visa šeima“ ir „Jaunimas klausia“ iš Atsibuskite! numerių.

  2. Sargybos bokštą ir Atsibuskite! bus galima atsisiųsti dar vienu elektroniniu formatu. Daug metų šie žurnalai į svetainę www.jw.org būdavo įkeliami PDF formatu. Nuo šiol juos galėsite skaityti ir HTML formatu. Šitaip bus patogiau tiems, kas naudojasi staliniu kompiuteriu arba mobiliuoju įrenginiu. Be to, bus lengviau prieinami ir kiti mūsų leidiniai beveik 400 kalbų.