Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Jehovos liudytojai

lietuvių

Dviejų metrų Biblija

Dviejų metrų Biblija

Prieš užsisakydami Bibliją Brailio raštu, pagalvokite, ar turėsite, kur ją laikyti. Visas „Naujojo pasaulio“ vertimas Brailio raštu, išleistas anglų, ispanų bei italų kalbomis ir sudarytas iš 18—28 tomų, lentynoje užima bent du metrus.

Kitais formatais leidžiamos Biblijos Brailio raštu yra kiek mažesnės, nei atspausdintos ant iškilaus popieriaus. Turėdami elektroninę Brailio užrašų knygelę, aklieji gali rašyti ir liesdami iškylančius bei nusileidžiančius taškelius, iš kurių susidaro Brailio rašto simboliai, perskaityti bet kokią elektroninę informaciją. Taip pat, naudodamiesi ekrano skaitytuvu, kuris rašytinį tekstą paverčia sakytine kalba, gali susirasti ir klausytis įvairių leidinių.

Be to, liudytojai sukūrė kompiuterinę programą, galinčią tekstą Brailio raštu perrašyti į įvairias kalbas. Kai įjungiama vertimo lentelė, turinti įprastos kalbos ir Brailio rašto simbolius, programa perrašo tekstą Brailio raštu. Leidinys sumaketuojamas taip, kad aklajam būtų lengviau jį skaityti. Toks patobulinimas padės spausdinti Bibliją bei ja paremtus leidinius bet kuriomis kalbomis, turinčiomis Brailio rašto simbolius, ir net tomis, kurios naudoja neromėniškus rašmenis.

Leidinius akliesiems liudytojai leidžia jau daugiau kaip 100 metų, ir dabar juos galima skaityti 19 kalbų. Nors aklieji juos gali gauti nemokamai, dauguma atsidėkodami mielai paaukoja.

Anksčiau, išleidus naują leidinį, kongrese būdavo pranešama, kad Brailio raštu jį bus galima užsisakyti tik praėjus kuriam laikui. Tačiau pernai Jungtinių Valstijų filialas paprašė bendruomenių išsiaiškinti, į kokius kongresus aklieji planuoja vykti ir koks leidinių formatas jiems priimtiniausias: iškiliojo teksto, elektroninės užrašų knygelės ar elektroninio ekrano skaitytuvo.

Leidiniai ant iškiliojo popieriaus buvo atvežti į kongreso vietas, kad jame dalyvaujantys aklieji naują leidinį gautų kartu su visais. Po kongreso praėjus vos savaitei, leidiniai elektroniniu formatu buvo išsiųsti kiekvienam pageidaujančiajam.

Sesuo, turinti aklumo negalią, sako: „Buvo nuostabu gauti leidinius drauge su visais. Psalmių 37:4 rašoma, kad Jehova duos mums ko trokšta mūsų širdis. Kaip tik tai jis ir padarė šį savaitgalį!“ Kitas neregintis liudytojas su ašaromis akyse pasakė: „Broliai apie mane pagalvojo. Dėkoju Jehovai, kad jis taip gerai mumis rūpinasi!