Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Jehovos liudytojai

lietuvių

Biblija gimtąja kalba

Biblija gimtąja kalba

Jehovos liudytojai Šventojo Rašto „Naujojo pasaulio“ vertimą duoda kiekvienam, kas nori jį skaityti.

Nors Biblijos draugijos Šventąjį Raštą leidžia didžiuliais tiražais ir įvairiomis kalbomis, dėl skurdo ir religinio susiskaldymo daugelis šios knygos gimtąja kalba įsigyti negali. Todėl Jehovos liudytojai platina „Naujojo pasaulio“ vertimą daugiau kaip 115 kalbų.

Štai keli pavyzdžiai.

 • Ruanda. „Esame labai neturtingi, — pasakoja Silvestras ir Venanti, auginantys keturis vaikus, — todėl nupirkti po Bibliją kiekvienam šeimos nariui neišgalėjome. Dabar kiekvienas turime Biblijos „Naujojo pasaulio“ vertimą kinjaruanda kalba ir kasdien kartu skaitome.“

  Vienas ten gyvenantis anglikonų pastorius pasakė: „Tai Biblija, kurią galiu suprasti. Ji išversta žymiai suprantamiau nei kitos, kurias esu skaitęs. Jehovos liudytojams žmonės tikrai rūpi!“

 • Kongo Demokratinė Respublika. Kai kurios bažnyčios Jehovos liudytojams atsisako parduoti Bibliją lingala — viena dažniausiai šioje šalyje vartojamų kalbų.

  Todėl nenuostabu, kad šia kalba išleidus „Naujojo pasaulio“ vertimą liudytojai Konge mielai jį skaito patys ir platina kitiems. Tiesą sakant, „Naujojo pasaulio“ vertimas buvo sutiktas su tokiu susižavėjimu, jog stadione, kur vyko kongresas, budėję policijos pareigūnai kartu su visais stojo į eilę prie knygų.

 • Fidžis. Biblijos fidžių kalba tokios brangios, kad anksčiau liudytojai naudodavosi „Naujojo pasaulio“ vertimu anglų kalba. 2009-aisiais fidžiai gavo Šventojo Rašto graikiškosios dalies „Naujojo pasaulio“ vertimą (Naująjį Testamentą) gimtąja kalba.

  Vienam vyrui „Naujojo pasaulio“ vertimas padarė tokį įspūdį, kad jis liudytojų paprašė šios Biblijos. Tačiau jie paaiškino, kad teks bent mėnesį palaukti, kol į jų miestą atkeliaus nauja siunta. Nenorėdamas taip ilgai laukti, vyras susitarė susitikti su kitu liudytoju, gyvenančiu už daugiau kaip 35 kilometrų, kuris jam galėjo duoti šią knygą. Susidomėjusysis pasakė: „Šis vertimas nepalyginti geresnis už tą, kuriuo paprastai naudojamės. Jis aiškus ir lengvai suprantamas.“

 • Malavis. Kai Davidas pradėjo studijuoti su Jehovos liudytojais, vietinės baptistų bažnyčios nariai atėjo į jo namus ir atsiėmė Bibliją, kurią jam buvo davę. Todėl pasirodžius „Naujojo pasaulio“ vertimui į čevų kalbą Davido svajonė turėti savo Bibliją išsipildė.

  Kadangi Malavyje Biblijos labai brangios, anksčiau Davidas apie šią knygą galėjo tik pasvajoti. Bet gavęs „Naujojo pasaulio“ vertimą jis pasakė: „Dabar turiu dar geresnę Bibliją!“

Daugiau kaip prieš 60 metų, kai per vieną kongresą Niujorke buvo pristatyta pirmoji „Naujojo pasaulio“ vertimo dalis į anglų kalbą, kalbėtojas dalyvius paragino: „Perskaitykite knygą nuo pradžios iki galo. Studijuokite ją [...]. Platinkite kitiems.“ Kad toks tikslas būtų įgyvendintas, Jehovos liudytojai išspausdino per 175 milijonus šio vertimo egzempliorių. Be to, dabar mūsų svetainėje Bibliją galite skaityti beveik 50 kalbų.