2013 metų liepos pradžioje 28 Brazilijoje gyvenantys Jehovos liudytojai iš San Feliš do Šingu miesto išvyko pas kajapo ir jurunų genčių indėnus. 15 metrų ilgio laivu jie plaukė aukštyn Šingu upe, kuri teka 2092 kilometrus iš pietų į šiaurę ir įsilieja į Amazonę.

Šios kelionės tikslas buvo paskelbti apie Dievo Karalystę pakrančių gyventojams. Po trijų dienų žygeiviai pasiekė Kokraimoro kaimą. Juos pasitiko besišypsantys svetingi čiabuviai. Viena moteris energingai gestikuliavo. Liudytojus lydėjęs vietinis gidas paaiškino, ką jos gestai reiškia: „Ateikite! Norime su visais susipažinti!“

Liudytojai pasikalbėjo su kiekvienu žmogumi – su vienais portugalų kalba, su kitais tiesiog ženklais. Labai padėjo spalvingos biblinių leidinių iliustracijos. Daugelis tenykščių mielai priėmė leidinius, ypač brošiūrą Klausyk Dievo.

Žarsonas, specialusis pionierius, tarnaujantis San Feliš do Šingu mieste, papasakojo, kaip vienas kaimelio gyventojas priėmė Mano biblinių pasakojimų knygą: „Jis pažvelgė į ją, tvirtai suspaudė abiem rankomis ir nė minutei nenorėjo paleisti.“

Kaimeliuose palei upę Jehovos liudytojai išplatino maždaug 500 knygų, žurnalų, brošiūrų. Kavatirio kaimo gyventojai labai susidomėję klausėsi Biblijos pažado apie būsimą rojų. „Žmonės rojuje gyvens taip kaip mes“, – pasvarstė svetingas kajapo genties indėnas Tonžaikva.

San Feliš do Šingu mieste apie šią išvyką žinojo daug kas. Viena iš jos dalyvių, Simona, papasakojo, jog prieš kelionę kai kurie miestiečiai abejojo, ar būsime įleisti į indėnų kaimus. Tačiau nebuvo jokių kliūčių. „Vietiniai mus šiltai sutiko, – prisimena Simona. – Visiems paskelbėme gerąją naujieną.“