1943 metų vasario 1 dieną šiaurinėje Niujorko valstijos dalyje mokslus pradėjo pirmoji ypatingos mokyklos laida. Ši mokykla, dabar žinoma kaip Sargybos bokšto biblinė Gileado mokykla, jau paruošė per 8000 misionierių, vyrų ir moterų iš viso pasaulio.

Viršuje: pagrindinė įeiga į Gileado mokyklą (Saut Lansingas, Niujorkas). Apačioje: Vienas iš Gileado mokyklos dėstytojų amfiteatre kreipiasi į 31-osios laidos absolventus.

Jonatanas, neseniai baigęs Gileado mokyklą, sako: „Dievo Žodžiu pagrįstas mokymas mums padės veiksmingiau darbuotis bet kurioje teritorijoje ir bendrauti su įvairių kultūrų žmonėmis.“ Jo žmona Marni priduria: „Kaip niekada anksčiau trokštu padėti žmonėms suvokti, kad nėra geresnio gyvenimo, nei tas, kokį siūlo mūsų Kūrėjas. Esu įsitikinusi, jog, pažinę Jehovą, jie taps laimingesni.“

Penkių mėnesių kursai Gileado mokykloje yra nemokami. Programa visų pirma sutelkta į Bibliją ir evangelizacijos svarbą. Kursai skirti tam, kad juos baigusieji galėtų dvasiškai stiprinti bendratikius ir padėti jiems ugdytis dvasios vaisių, kurio taip reikia susidūrus su gyvenimo sunkumais. Per paskaitas aptarinėjami Šventojo Rašto principai, padedantys stiprinti santykius su Dievu.

Viršuje: 1958 m. Albertas Šrėderis paskaitos metu kaip vaizdine priemone naudojasi Nojaus laivo maketu. Apačioje: 1968 m. Julisas Glasas skaito paskaitą 46-ąjai laidai.

Į šią mokyklą kviečiami sutuoktiniai, jau tarnaujantys visalaikiais skelbėjais. Ją baigę, absolventai gali gauti paskyrimą tiek į savo, tiek į bet kurią kitą šalį. Kai kurie paskiriami darbuotis į vieną iš daugiau kaip 90 Jehovos liudytojų filialų. Daugelis siunčiami tarnauti į tankiai gyvenamas vietoves, kur gali būti naudingiausi.

Iš pradžių Gileado mokykla buvo įkurta Karalystės ūkyje Saut Lansinge (Niujorko valstija), o 1961-aisiais perkelta į pagrindinį Jehovos liudytojų biurą Brukline (Niujorkas). Nuo 1988 iki 1995 metų kursai vyko Sargybos bokšto ūkyje Volkilyje (Niujorko valstija). 1995-aisiais mokykla perkelta į Sargybos bokšto mokymo centrą Patersone (Niujorko valstija). Ten kursai vyksta ligi šiol. 2013-ųjų kovą juos baigė 134-oji absolventų laida.

Viršuje: 2003 m. 116-oji laida paskaitoje. Apačioje: 2011 m. Studentai Gileado mokyklos bibliotekoje.

Jau 70 metų Sargybos bokšto biblinės Gileado mokyklos absolventai, liudydami apie Jehovą, rodo puikų ištikimybės pavyzdį.