Iki 2012 m. rugsėjo daugiau nei dvidešimties Jehovos liudytojų filialų priežiūra buvo perduota didesniems filialams.

Be to, buvo įsteigti du nauji — Serbijoje ir Makedonijoje. Šiuos pokyčius paskatino dvi pagrindinės priežastys.

1. Technologijos supaprastina darbą

Pastaraisiais metais dėl pažangos komunikacijų srityje bei tobulėjančių spausdinimo technologijų filialuose reikia mažiau darbuotojų. Kadangi didesniuose filialuose jų sumažėjo, atsirado vietos apgyvendinti darbuotojus iš mažesnių, buvusių kitose šalyse.

Dabar kiekviename stambesniame filiale Biblijos mokymo darbu rūpinasi didesnė patyrusių liudytojų komanda. Pavyzdžiui, skelbimo veiklą Gvatemaloje, Hondūre, Kosta Rikoje, Nikaragvoje, Panamoje ir Salvadore prižiūri Meksikos filialas. Dėl to šeši filialai minėtose šalyse buvo uždaryti.

Keturiasdešimt beteliečių iš tų šalių buvo perkelti į Meksikos filialą. Dar apie 95 liko savo šalyse ir tęsia visalaikę tarnybą.

Kiti šių Centrinės Amerikos šalių beteliečiai darbuojasi vertimo biuruose, kuriuos prižiūri Meksikos filialas. Pavyzdžiui, Panamoje apie 20 vertėjų verčia biblinius leidinius į tenykštes kalbas. Buvusiame Gvatemalos filiale šešiolika liudytojų verčia leidinius į keturias vietines kalbas. Dėl tokios organizacinės pertvarkos Centrinėje Amerikoje beteliečių sumažėjo nuo 300 iki 75.

2. Skelbimo tarnyboje darbuosis daugiau visalaikių tarnų

Sujungus filialus, mažuose beteliuose tarnavę broliai ir sesės galės skirti daugiau dėmesio gerosios naujienos skelbimui.

Vienas brolis iš Afrikos, vėl paskirtas darbuotis skelbimo lauke, rašo: „Kelis pirmuosius mėnesius prisitaikyti prie naujų aplinkybių buvo nelengva. Vis dėlto kasdien eidamas į tarnybą patiriu daug džiaugsmo ir jaučiu, kad Jehova mane labai laimina. Šiuo metu vedu dvidešimt Biblijos studijų, o kai kurie studijuotojai jau lanko bendruomenės sueigas.