Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Jehovos liudytojai

lietuvių

Kas yra Jehovos liudytojų Vadovaujančioji taryba?

Kas yra Jehovos liudytojų Vadovaujančioji taryba?

Vadovaujančioji taryba yra nedidelė brandžių krikščionių grupė, prižiūrinti Jehovos liudytojų veiklą visame pasaulyje. Jos darbas apima dvi sritis.

Kaip pirmojo amžiaus Jeruzalės apaštalai ir vyresnieji, taip šiais laikais – Vadovaujančioji taryba visos krikščionių bendruomenės vardu priima svarbius sprendimus (Apaštalų darbų 15:2, 6). Kaip ir anie ištikimi vyrai, Vadovaujančiosios tarybos nariai visus sprendimus grindžia Biblijos principais. Turimais įgaliojimais jie nepiktnaudžiauja, visada pripažįsta, kad Dievas krikščionių bendruomenės gálva yra paskyręs Jėzų Kristų (1 Korintiečiams 11:3; Efeziečiams 5:23).

Kas yra Vadovaujančiosios tarybos nariai?

2016-ųjų kovą tarybą sudarė Samuelis Herdas, Geoffrey Jacksonas, Stephenas Lettas, Gerritas Löschas, Anthony Morrisas III, Markas Sandersonas ir Davidas Splane’as. Jie dirba Jehovos liudytojų centrinėje būstinėje Niujorke, Vorike (JAV).

Kaip Vadovaujančioji taryba veikia?

Vadovaujančioji taryba yra įsteigusi šešis komitetus įvairioms mūsų veiklos sritims prižiūrėti. Kiekvienas tarybos narys tarnauja viename ar daugiau komitetų.

 • Koordinatorių komitetas tvarko teisinius reikalus ir koordinuoja pagalbą Jehovos liudytojams, kai ištinka stichinė nelaimė, kyla persekiojimai, susidaro kokia kritiška padėtis.

 • Personalo komitetas rūpinasi pasaulinės Betelio šeimos nariais.

 • Leidybos komitetas organizuoja pasaulinį krikščioniškos literatūros leidybos ir gabenimo darbą, prižiūri susirinkimų salių, vertimo biurų ir filialų statybas.

 • Tarnybos komitetas prižiūri „gerosios naujienos apie karalystę“ skelbimo darbą (Mato 24:14).

 • Mokymo komitetas yra atsakingas už mokymo, vykstančio suvažiavimuose, kongresuose ir bendruomenių sueigose, programą, taip pat prižiūri vaizdo ir garso medžiagos rengimą.

 • Rašymo komitetas prižiūri dvasinio maisto ruošimą ir tiekimą per spaudinius bei elektroniniu formatu, taip pat vertimo darbą visame pasaulyje.

Be viso to, Vadovaujančiosios tarybos nariai kas savaitę susirenka į posėdį aptarti įvairių organizacinių reikalų. Per posėdžius jie svarsto, kokius nagrinėjamu klausimu galima pritaikyti Biblijos principus, ir leidžiasi Dievo dvasios vadovaujami. Tai padeda prieiti prie vieno sprendimo (Apaštalų darbų 15:25).

Kas yra Vadovaujančiosios tarybos padėjėjai?

Tai patikimi krikščionys, padedantys Vadovaujančiosios tarybos komitetams (1 Korintiečiams 4:2). Kiekvienas jų paskirtas tarnauti komitete, kurio prižiūrimoje srityje turi reikiamų gebėjimų ir patirties, ir dalyvauja to komiteto kassavaitiniuose posėdžiuose. Nors padėjėjai priimant sprendimus balso neturi, jie pateikia vertingų pasiūlymų ir papildomos informacijos, taip pat rūpinasi, kad priimti sprendimai būtų įgyvendinami, stebi, kokių vaisių tai duoda. Kai kuriuos padėjėjus Vadovaujančioji taryba siunčia aplankyti Jehovos liudytojų, gyvenančių įvairiuose kraštuose, ar paskiria sakyti kalbas per metinį susirinkimą, Gileado mokyklos išleistuves ir panašius renginius.

PADĖJĖJŲ SĄRAŠAS

Komitetas

Padėjėjai

Koordinatorių

 • John Ekrann

 

Personalo

 • Gerald Grizzle

 • Patrick LaFranca

 • Daniel Molchan

 • Ralph Walls

 

Leidybos

 • Don Adams

 • Robert Butler

 • Harold Corkern

 • Gajus Glockentin

 • Donald Gordon

 • Robert Luccioni

 • Alex Reinmueller

 • David Sinclair

 

Tarnybos

 • Gary Breaux

 • Joel Dellinger

 • Seth Hyatt

 • Christopher Mavor

 • Baltasar Perla jaun.

 • William Turner jaun.

 • Leon Weaver jaun.

 

Mokymo

 • Ronald Curzan

 • Kenneth Flodin

 • William Malenfant

 • Mark Noumair

 • David Schafer

 

Rašymo

 • Robert Ciranko

 • Kenneth Cook jaun.

 • James Mantz

 • Izak Marais

 • Gene Smalley

 • Hermanus van Selm