Mes, Jehovos liudytojai, mielai kalbamės apie tikėjimą su įvairių religijų žmonėmis, bet tarpkonfesine ar ekumenine veikla neužsiimame, tai yra negarbiname Dievo kartu su žmonėmis, kurių įsitikinimai kitokie nei mūsų. Iš Biblijos suprantame, kad tikrieji krikščionys yra sujungti į „darnią visumą“, o tokios darnos pagrindas – vienodi įsitikinimai (Efeziečiams 4:16; 1 Korintiečiams 1:10; Filipiečiams 2:2). Neužtenka tik sutarti dėl tų pačių vertybių, – kad svarbu rodyti meilę, atjautą, atlaidumą. Mūsų religiniai įsitikinimai grindžiami tiksliomis žiniomis iš Biblijos, nes be žinių mūsų tikėjimas būtų tuščias (Romiečiams 10:2, 3).

Biblijoje sakoma, kad garbinti Dievą kartu su kitų religijų žmonėmis yra tas pats, kas įsikinkyti į nelygų jungą. Tai pakenktų krikščionio tikėjimui (2 Korintiečiams 6:14–17). Todėl Jėzus neleido savo sekėjams garbinti Dievo su kitatikiais (Mato 12:30; Jono 14:6). Ir Mozės įstatymas draudė izraelitams garbinant Dievą vienytis su kaimyninėmis tautomis (Išėjimo 34:11–14). Vėliau ištikimi izraelitai atsisakė kitatikių siūlomos pagalbos, nes nenorėjo su jais susisaistyti (Ezros 4:1–3).

Ar Jehovos liudytojai bendrauja su kitų religijų žmonėmis?

Taip. Pavyzdžiui, 2017 metais mes praleidome 2 046 000 202 val. bendraudami religinėmis temomis su kitų tikėjimų žmonėmis. Kaip ir apaštalui Pauliui, mums įdomu, kuo tiki ir kaip mąsto žmonės, kuriuos sutinkame atlikdami evangelizacijos tarnybą (1 Korintiečiams 9:19–22). Kalbėdamiesi su žmonėmis stengiamės pritaikyti Biblijos patarimą rodyti kitiems pagarbą (1 Petro 3:15).