Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Jehovos liudytojai

lietuvių

Ar Jehovos liudytojai ardo šeimas ar jas stiprina?

Ar Jehovos liudytojai ardo šeimas ar jas stiprina?

Mes, Jehovos liudytojai, stengiamės stiprinti tiek savo, tiek kitų šeimas, nes gerbiame Dievą – šeimos įkūrėją (Pradžios 2:21–24; Efeziečiams 3:14, 15). Taikydami Biblijoje užrašytus Dievo principus daugelis žmonių visame pasaulyje džiaugiasi tvirta ir laiminga šeima.

Kaip Jehovos liudytojai stiprina šeimas

Stengiamės laikytis Biblijos patarimų, nes taip galime tapti geresniais vyrais, žmonomis ir tėvais (Patarlių 31:10–31; Efeziečiams 5:22–6:4; 1 Timotiejui 5:8). Biblijoje glūdinti išmintis padeda būti laimingoms net ir toms šeimoms, kurių nariai laikosi skirtingų religinių įsitikinimų (1 Petro 3:1, 2). Štai pasisakymai žmonių, kurių sutuoktinis tapo Jehovos liudytoju.

  • „Pirmi šešeri mūsų santuokos metai buvo kupini nesantaikos ir nusivylimų. Tačiau kai Ivetė tapo Jehovos liudytoja, ji ėmė rodyti daugiau meilės ir kantrybės. Toks jos pasikeitimas išsaugojo mūsų santuoką“ (Klauiras iš Brazilijos).

  • „Kai mano vyras Čansa pradėjo studijuoti Bibliją su Jehovos liudytojais, prieštaravau, nes maniau, kad jie ardo šeimas. Ilgainiui supratau, kad iš tikrųjų Biblija mūsų šeimai padeda“ (Agnesė iš Zambijos).

Kalbėdami su žmonėmis paaiškiname, kaip išmintingi Biblijos patarimai gali jiems padėti...

Ar vienam iš sutuoktinių pakeitus religiją šeimoje kyla nesutarimų?

Reikia pripažinti, kartais taip būna. Pavyzdžiui, tyrimų agentūros „Sofres“ 1998 metų ataskaitoje rašoma, kad 1 iš 20 porų, kurių tik vienas iš sutuoktinių yra Jehovos liudytojas, turėjo rimtų nesutarimų, kai šis tapo liudytoju.

Jėzus pranašavo, kad tie, kas laikysis jo mokymų gali patirti šeimyniškių priešiškumą (Mato 10:32–36). Istorikas Vilis Durantas rašė, kad Romos imperijoje „krikščionys buvo kaltinami šeimų ardymu“ *; šiandien Jehovos liudytojams metami tokie pat kaltinimai. Ar tai reiškia, jog nesutarimus sukelia patys Jehovos liudytojai?

Europos Žmogaus Teisių Teismas

Europos Žmogaus Teisių Teismas sprendime dėl bylos, kurioje Jehovos liudytojai buvo kaltinami, kad ardo šeimas, pasakė, jog konfliktus dažnai sukelia tie šeimos nariai, kurie nėra Jehovos liudytojai, nes nenori „pripažinti ir gerbti savo tikinčio giminaičio laisvės išpažinti ir skelbti savo religiją“. Teismas pridūrė: „Tokia situacija įprasta visose šeimose, kuriose sutuoktinių religinės pažiūros skiriasi, ir Jehovos liudytojai nėra išimtis.“ * Tačiau Jehovos liudytojai net ir patirdami religinę netoleranciją stengiasi laikytis Biblijos patarimo: „Niekam neatmokėkite blogu už bloga. [...] Jei įmanoma, kiek nuo jūsų priklauso, gyvenkite taikingai su visais žmonėmis“ (Romiečiams 12:17, 18).

Kodėl Jehovos liudytojai mano, kad tuoktis turėtų tik su asmeniu, išpažįstančiu tą pačią religiją?

Liudytojai klauso Biblijoje duoto nurodymo tuoktis „tik Viešpatyje“ – su asmeniu, kuris yra to paties tikėjimo (1 Korintiečiams 7:39). Šio paliepimo nauda akivaizdi. Pavyzdžiui, 2010 metais žurnale Journal of Marriage and Family buvo rašoma, kad „porų, kuriose abu partneriai išpažįsta tą pačią religiją, laikosi tų pačių papročių ir įsitikinimų“, tarpusavio santykiai paprastai būna geresni. *

Tačiau Jehovos liudytojai neskatina savo bendruomenės narių palikti sutuoktinį, jeigu šis nėra liudytojas. Biblijoje sakoma: „Jei kuris brolis turi netikinčią žmoną ir ji sutinka su juo gyventi, tegul jos nepalieka. Taip pat moteris, turinti netikintį vyrą, kuris sutinka su ja gyventi, tegul vyro nepalieka“ (1 Korintiečiams 7:12, 13). To įsakymo Jehovos liudytojai laikosi.

^ pstr. 17 Žiūrėkite Caesar and Christ, p. 647.

^ pstr. 18 Žiūrėkite nutarimą byloje Jehovah’s Witnesses of Moscow and Others v. Russia, p. 26–27, pstr. 111.

^ pstr. 20 Žiūrėkite Journal of Marriage and Family, t. 72, Nr. 4, (2010 m. rugpjūtis), p. 963.