Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Jehovos liudytojai

lietuvių

Kas yra „Sargybos bokšto“ Biblijos ir traktatų draugija?

Kas yra „Sargybos bokšto“ Biblijos ir traktatų draugija?

The Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania (Pensilvanijos „Sargybos bokšto“ Biblijos ir traktatų draugija) yra pelno nesiekianti organizacija, įkurta 1884 metais pagal Pensilvanijos valstijos (JAV) įstatymus. Šiuo juridiniu asmeniu Jehovos liudytojai naudojasi vykdydami savo pasaulinę veiklą, įskaitant Biblijos ir ją aiškinančių leidinių leidybą.

Kaip rašoma Draugijos įstatuose, ji įkurta „religiniais, šviečiamaisiais, ne pelno“ tikslais. Svarbiausias šios organizacijos siekis – „skelbti ir mokyti apie Kristaus Jėzaus valdomą Dievo Karalystę“. Draugijos nariu asmuo gali tapti tik gavęs kvietimą. Be to, narystė suteikiama neatsižvelgiant, kiek asmuo Draugijai yra paaukojęs. Draugijos nariai ir valdyba bendradarbiauja su Jehovos liudytojų Vadovaujančiąja taryba.

Kiti juridiniai asmenys

Be Pensilvanijos „Sargybos bokšto“ Biblijos ir traktatų draugijos, Jehovos liudytojai įvairiose šalyse yra įkūrę ne vieną dešimtį juridinių asmenų. Į kai kurių pavadinimus įeina žodžiai „Watch Tower“, „Watchtower“ arba jų vertimas (liet. „Sargybos bokštas“).

Įkūrę juridinius asmenis, Jehovos liudytojai galėjo daug nuveikti įvairiose srityse. Štai keletas pavyzdžių.

  • Rašymas ir leidyba. Jehovos liudytojai yra išspausdinę apie 220 milijonų Biblijos egzempliorių, taip pat apie 40 milijardų Bibliją aiškinančių leidinių egzempliorių 700 suvirš kalbų. Interneto svetainėje jw.org galima nemokamai skaityti Bibliją daugiau kaip 120 kalbų ir rasti Biblija pagrįstus atsakymus į įvairius klausimus, pavyzdžiui, kas yra Dievo Karalystė?

  • Šviečiamoji veikla. Liudytojai rengia įvairius Biblijos kursus. Pavyzdžiui, 1943 metais buvo įkurta Gileado mokykla, kurią yra baigę jau daugiau kaip 8000 Jehovos liudytojų. Baigusieji šią Biblijos mokyklą siunčiami tarnauti misionieriais arba kitaip remti ir plėsti pasaulinę liudytojų veiklą. Milijonai žmonių, tarp jų nemažai ir tokių, kurie nėra liudytojai, iš Biblijos mokosi kassavaitinėse sueigose. Liudytojai taip pat organizuoja kursus, skirtus mokytis rašyti ir skaityti, be to, tam tikslui 110 kalbų yra išleidę vadovėlį.

  • Labdara. Jehovos liudytojai teikia materialinę pagalbą nukentėjusiems nuo įvairių nelaimių – tiek žmonių sukeltų, pavyzdžiui, 1994 metų genocido Ruandoje, tiek stichinių, pavyzdžiui, 2010 metų žemės drebėjimo Haityje.

Nors minėtų juridinių asmenų vardu daug nuveikiama, evangelizacijos darbas nuo jų nėra priklausomas. Skelbti gerąją naujieną ir mokyti žmones iš Biblijos Dievas įpareigojo kiekvieną krikščionį (Mato 24:14; 28:19, 20). Jehovos liudytojai yra įsitikinę, kad Dievas jų veiklą remia ir kad jo dėka šis darbas toliau klestės (1 Korintiečiams 3:6, 7).

Pasidomėkite

KAS ŠIANDIEN VYKDO JEHOVOS VALIĄ?

Kaip rašoma ir verčiama Jehovos liudytojų literatūra?

Literatūrą spausdiname daugiau nei 750 kalbų. Kodėl tam skiriame tiek daug pastangų?

VISUOMENINĖ VEIKLA

Ištikus nelaimei meilė skatina veikti

Sunkiu metu Jehovos liudytojai padeda bendratikiams kitose šalyse.