Rodyti straipsnį

Kodėl mes vadinamės Jehovos liudytojais?

Kodėl mes vadinamės Jehovos liudytojais?

Jehova (arba Jahvė, kaip rašo kai kurie vertėjai) — Šventajame Rašte randamas Dievo asmenvardis. (Žiūrėkite Išėjimo 3:15 išnašą Lietuvos Biblijos draugijos išleistame Antano Rubšio vertime arba Išėjimo 15:3 Kosto Burbulio vertime.) O liudyti — tai tvirtinti, skelbti ko nors tikrumą.

Taigi krikščionims, skelbiantiems tiesas apie visa ko Kūrėją Jehovą, pavadinimas „Jehovos liudytojai“ labai pritinka (Apreiškimo 4:11). Mes liudijame kitiems ir savo gyvenimu, ir dalydamiesi tuo, ką sužinojome iš Biblijos (Izaijo 43:10-12; 1 Petro 2:12).