Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Jehovos liudytojai

lietuvių

Ar Jehovos liudytojai teikia pagalbą nukentėjusiems nuo stichinių nelaimių?

Ar Jehovos liudytojai teikia pagalbą nukentėjusiems nuo stichinių nelaimių?

Taip, Jehovos liudytojai dažnai padeda nelaimės ištiktiems žmonėms. Mes teikiame praktinę pagalbą tiek liudytojams, tiek kitiems, kaip ir patariama Biblijoje, Galatams 6:10: „Darykime gera visiems, o ypač tikėjimo namiškiams.“ Taip pat stengiamės nukentėjusiuosius stiprinti emociškai ir dvasiškai, nes tokiu metu jiems to ypač reikia (2 Korintiečiams 1:3, 4).

Organizavimas

Vietovės, kurioje įvyko nelaimė, Jehovos liudytojų bendruomenių vyresnieji stengiasi susisiekti su visais bendratikiais, kad išsiaiškintų, ar jie saugūs ir kokios pagalbos jiems reikia. Tada vyresnieji vietiniam Jehovos liudytojų filialui praneša, kokia yra padėtis ir kokių imtasi pagalbos priemonių.

Jeigu reikalinga tokia parama, kokios suteikti nepajėgia vietinės bendruomenės, Jehovos liudytojų Vadovaujančioji taryba pasirūpina, kad ji būtų suteikta. Taip sekama pirmųjų krikščionių paliktu pavyzdžiu — užėjus badmečiui jie rūpinosi vieni kitais (1 Korintiečiams 16:1-4). Filialas įkuria pagalbos komitetus, kurie organizuoja paramos teikimą. Kitų regionų liudytojai aukoja savo laiką ir lėšas (Patarlių 17:17).

Finansavimas

Dalis į Jehovos liudytojų filialus atsiųstų aukų naudojama padėti nukentėjusiems nuo stichinių nelaimų (Apaštalų darbų 11:27-30; 2 Korintiečiams 8:13-15). Kadangi šį darbą atlieka be atlyginimo dirbantys savanoriai, nėra administravimo išlaidų ir visi pinigai panaudojami pagal paskirtį. Paaukotas lėšas tvarkome labai atsakingai (2 Korintiečiams 8:20).