Taip. Gerąją naujieną skelbia visi Jehovos liudytojai, tarp jų ir keli milijonai moterų, kaip Biblijoje ir išpranašauta: „Didis būrys moterų neša gerą žinią“ (Psalmyno 68:12 [68:11]).

Jehovos liudytojos seka Biblijoje aprašytų moterų pavyzdžiu (Patarlių 31:10-31). Jos nesiima vadovaujamojo vaidmens bendruomenėje, tačiau aktyviai dalyvauja viešame gerosios naujienos skelbimo darbe. Be to, moko Biblijos principų savo vaikus (Patarlių 1:8). Jehovos liudytojos stengiasi, kad jų žodžiai ir darbai kitiems darytų teigiamą įtaką (Titui 2:3-5).