Rodyti straipsnį

Ar Jehovos liudytojai dalyvauja misionieriškoje veikloje?

Ar Jehovos liudytojai dalyvauja misionieriškoje veikloje?

Taip. Kad ir kur gyvename, stengiamės turėti tokią kaip misionierių nuostatą, arba dvasią, — reguliariai dalyvaujame evangelizacijos darbe, kalbame su kitais apie savo tikėjimą (Mato 28:19, 20).

Be to, kai kurie liudytojai kartais vyksta ar persikelia į tokias vietoves savo šalyje, kur daugelis žmonių nėra girdėję gerosios žinios iš Biblijos. Dar kiti, norėdami tarnyboje nuveikti daugiau, išsikelia į svečias šalis. Jie džiaugiasi, kad jiems uoliai darbuojantis pildosi Jėzaus ištarta pranašystė: „Būsite mano liudytojai [...] iki žemės pakraščių“ (Apaštalų darbų 1:8).

1943-aisiais įkūrėme mokyklą, kurioje pagal specialią programą ruošiami kai kurie mūsų misionieriai. Šią mokyklą, pavadintą Sargybos bokšto bendrijos Gileado mokykla, jau yra baigę daugiau nei 8000 liudytojų.