Keletas paplitusių mitų

Mitas. Jūs nešvenčiate Kalėdų, nes netikite Jėzaus Kristaus.

Faktas. Mes esame krikščionys ir tikime, kad išgelbėjimas įmanomas tik per Jėzų Kristų (Apaštalų darbų 4:12).

Mitas. Savo narius mokydami nešvęsti Kalėdų skaldote šeimas.

Faktas. Šeimą labai vertiname ir stengiamės ją stiprinti taikydami Biblijos patarimus.

Mitas. Jūs nepatiriate Kalėdų džiaugsmo, kai visi yra dosnūs, vieni kitiems geri, siekia taikos.

Faktas. Mes stengiamės būti dosnūs ir taikingi kiekvieną dieną (Patarlių 11:25; Romiečiams 12:18). Pavyzdžiui, rengdami sueigas ir skelbdami gerąją naujieną laikomės Jėzaus pamokymo: „Dovanai gavote, dovanai ir duokite“ (Mato 10:8). Be to, pasakojame žmonėms apie Dievo Karalystę — valdžią, kuri užtikrins taiką visoje žemėje (Mato 10:7).

Kodėl Jehovos liudytojai nešvenčia Kalėdų?

  • Jėzus nurodė minėti jo mirtį, o ne gimimą (Luko 22:19, 20).

  • Jėzaus apaštalai ir pirmieji mokiniai Kalėdų nešventė. Katalikų enciklopedijoje sakoma, kad „Kristaus gimimo šventė įsteigta ne anksčiau kaip 243 [m. e. m.]“, praėjus daugiau negu šimtmečiui po paskutinio apaštalo mirties (New Catholic Encyclopedia).

  • Faktai rodo, kad Jėzus gimė ne gruodžio 25-ąją; jo gimimo diena Biblijoje nenurodyta.

  • Esame įsitikinę, kad Kalėdų šventimui Dievas nepritaria, nes ši šventė yra kilusi iš pagoniškų papročių ir ritualų (2 Korintiečiams 6:17).

Ar tikrai verta gilintis į Kalėdų kilmę?

Daugelis Kalėdas švenčia, nors ir žino, kad ta šventė atėjusi ne iš Biblijos, o iš pagonybės. Žmonės galbūt sako: kam čia gilintis — juk švenčia visas pasaulis? ar Kalėdų kilmė tokia jau svarbi?

Biblija skatina mus mąstyti savo galva, sprendimus priimti sąmoningai (Romiečiams 12:1, 2). Ji moko vertinti tiesą (Jono 4:23, 24). Taigi nors nesame abejingi kitų nuomonei apie mus, stengiamės visada laikytis Biblijos principų, net jeigu dėl to tampame daugelio nemėgstami.

Patys Kalėdų nešvenčiame, tačiau gerbiame kitų teisę apsispręsti, ką jiems daryti. Švęsti Kalėdų niekam netrukdome.