Rodyti straipsnį

Kiek Jehovos liudytojų yra visame pasaulyje?

2017 tarnybinių metų * ataskaita

Jehovos liudytojų visame pasaulyje

8 457 107

Bendruomenių

120 053

Šalių ir kraštų, kuriuose Jehovos liudytojai vykdo savo veiklą

240

Kas priskaičiuojami prie jūsų narių?

Prie Jehovos liudytojų priskaičiuojami tie, kas kiekvieną mėnesį skelbia gerąją naujieną apie Dievo Karalystę (Mato 24:14). Į šį skaičių įeina tiek krikštyti Jehovos liudytojai, tiek nepasikrikštiję asmenys, atitinkantys gerosios naujienos skelbėjams keliamus reikalavimus.

Ar asmuo, norintis būti Jehovos liudytoju, privalo aukoti pinigus?

Ne. Asmens narystė ir jo pareigos bei vieta organizacijoje nepriklauso nuo to, aukoja asmuo ar ne (Apaštalų darbų 8:18–20). Beje, dažniausiai aukojama anonimiškai. Kiekvienas liudytojas, atsižvelgdamas į savo aplinkybes, pats nusprendžia, kiek laiko, jėgų ir išteklių aukoti pasaulinei evangelizacijos veiklai (2 Korintiečiams 9:7).

Iš kur žinote, kiek žmonių užsiima jūsų vykdoma veikla?

Kiekvieną mėnesį Jehovos liudytojai apie tai, kiek evangelizacijos darbe nuveikė, savo bendruomenei pateikia ataskaitą. Ši ataskaita duodama laisva valia.

Bendruomenės skelbėjų ataskaitos susumuojamos ir bendra ataskaita siunčiama į vietinį filialą. Filialas bendrą šalies ar krašto ataskaitą siunčia į mūsų organizacijos pagrindinį biurą.

Tarnybinių metų * pabaigoje nustatomas tų metų didžiausias skelbėjų skaičius kiekvienoje šalyje. Sudėjus šiuos skaičius, gaunamas Jehovos liudytojų skaičius visame pasaulyje. Detali kiekvienos šalies ataskaita pateikiama mūsų svetainės skyrelyje „Aplink pasaulį“. Šios ataskaitos mums, panašiai kaip ir pirmiesiems krikščionims, teikia daug džiaugsmo (Apaštalų darbų 2:41; 4:4; 15:3).

Ar prie savo narių priskaičiuojate tuos, kas palaiko ryšį su jūsų organizacija, bet evangelizacijos darbe nedalyvauja?

Tokių asmenų į Jehovos liudytojų skaičių neįtraukiame, bet mielai juos priimame bendruomenės sueigose. Dauguma tokių žmonių ateina į kasmet vykstantį Jėzaus Kristaus mirties minėjimą, todėl apytikslį jų skaičių nesunku nustatyti iš bendro Minėjimo dalyvių skaičiaus atėmus Jehovos liudytojų skaičių. 2017 metais Minėjime dalyvavo 20 175 477.

Daugumai tų, kas palaiko su mumis ryšį, bet į sueigas neina, nemokamai vedame Biblijos studijas. 2017 metais kas mėnesį vedėme vidutiniškai 10 071 524 Biblijos studijas. Kai kurios studijos vedamos iškart keliems asmenims.

Kodėl kai kuriose šalyse pagal gyventojų surašymo duomenis Jehovos liudytojų yra daugiau nei pagal jūsų duomenis?

Gyventojų surašymą vykdančios institucijos duomenis dažniausiai renka apklausdamos žmones, prie kurios religinės bendrijos jie save priskiria. Pavyzdžiui, Jungtinių Valstijų surašymų biuras vykdė apklausas, kuriomis „siekė nustatyti, ar respondentai laiko save kokios nors religinės bendrijos nariu“. Biuras paaiškino, kad gauti duomenys remiasi žmonių nuomone, o ne faktais. Mes darome kitaip – prie savo narių priskaičiuojame tuos, kurie skelbia kitiems gerąją naujieną ir pateikia savo veiklos ataskaitą, o ne tuos, kurie tik sakosi esą Jehovos liudytojai.

^ pstr. 2 Tarnybiniai metai apima laikotarpį nuo vienų metų rugsėjo 1 d. iki kitų metų rugpjūčio 31 d. Pavyzdžiui, 2015 tarnybiniai metai prasidėjo 2014-ųjų rugsėjo 1-ąją ir baigėsi 2015-ųjų rugpjūčio 31-ąją.

^ pstr. 16 Tarnybiniai metai apima laikotarpį nuo vienų metų rugsėjo 1 d. iki kitų metų rugpjūčio 31 d. Pavyzdžiui, 2015 tarnybiniai metai prasidėjo 2014-ųjų rugsėjo 1-ąją ir baigėsi 2015-ųjų rugpjūčio 31-ąją.