Rodyti straipsnį

Kaip Jehovos liudytojų veikla finansuojama?

Kaip Jehovos liudytojų veikla finansuojama?

Mūsų evangelizacinė veikla daugiausia remiama pačių Jehovos liudytojų savanoriškomis aukomis. Sueigose nedarome jokių rinkliavų, iš narių neprašome dešimtinių (Mato 10:7, 8). Vietose, kuriose renkamės, kiekvienas norintis prisidėti prie veiklos pinigine auka gali įmesti ją į aukų dėžutę. Visos aukos anoniminės.

Viena priežastis, kodėl tokiu būdu mums pavyksta padengti visas išlaidas, — neturime finansiškai išlaikomos dvasininkijos. Taip pat nė vienas liudytojas negauna jokio atlyginimo už tai, kad eina pas žmones kalbėtis apie Šventąjį Raštą. Dar vienas dalykas — mūsų bendruomenės namai nebūna pernelyg ištaigingi.

Į Jehovos liudytojų biurus persiunčiamos aukos panaudojamos padėti nukentėjusiesiems per stichines nelaimes, misionieriams ir keliaujantiesiems tarnams paremti, bendruomenės namams besivystančiose šalyse statyti ir Biblijoms bei krikščioniškai literatūrai spausdinti bei gabenti.

Kiekvienas aukotojas pats sprendžia, kam nori aukoti: vietinės bendruomenės reikmėms, pasaulinei veiklai ar ir tam, ir tam. Kiekvienoje bendruomenėje nariams reguliariai pateikiama finansinė ataskaita.