Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Jehovos liudytojai

lietuvių

Ar asmuo gali išstoti iš Jehovos liudytojų bendruomenės?

Ar asmuo gali išstoti iš Jehovos liudytojų bendruomenės?

Taip. Išstoti iš Jehovos liudytojų bendruomenės asmuo gali dviem būdais.

  • Oficialiu pareiškimu. Asmuo žodžiu arba raštu gali bendruomenei pranešti, kad nebenori būti Jehovos liudytoju.

  • Veiksmu. Atsiskirti nuo pasaulinės Jehovos liudytojų brolijos asmuo gali ir kokiu nors veiksmu (1 Petro 5:9). Pavyzdžiui, tapdamas kitos religijos nariu ir duodamas suprasti, kad ketina joje likti (1 Jono 2:19).

O kaip tada, jei asmuo nebedalyvauja evangelizacijos veikloje arba nebelanko jūsų sueigų? Ar savo bendruomenės nariu jo nebelaikote?

Ne, tokį asmenį savo bendruomenės nariu mes laikome. Nusilpti tikėjimu yra ne tas pats, kas išstoti iš bendruomenės. Jei asmuo kurį laiką nebėra toks aktyvus bendruomenės veikloje arba jei visiškai joje nebedalyvauja, tai nebūtinai reiškia, kad jis išsižadėjo tikėjimo. Galbūt jį kas nors slegia. Tokių asmenų mes nesišaliname, atvirkščiai, stengiamės jiems padėti, juos paguosti (1 Tesalonikiečiams 5:14; Judo 22). Jei dvasiškai pasilpęs asmuo nori pagalbos, bendruomenės vyresnieji imasi iniciatyvos pagalbą suteikti (Galatams 6:1; 1 Petro 5:1–3).

Vyresnieji neturi teisės daryti asmeniui spaudimo ar versti jį pasilikti Jehovos liudytojų bendruomenėje. Kokiam tikėjimui priklausyti, kiekvienas sprendžia pats (Jozuės 24:15). Mūsų nuomone, asmuo garbinti Dievą turi mielu noru, iš širdies (Psalmyno 110:3; Mato 22:37).

 

Pasidomėkite

DAŽNAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI

Ar tiesa, kad Jehovos liudytojai vengia buvusių savo narių?

Kartais žmogų nuo bendruomenės tenka atskirti. Tai gali jam padėti sugrįžti.

KAS ŠIANDIEN VYKDO JEHOVOS VALIĄ?

Kokie žmonės yra Jehovos liudytojai?

Kiek Jehovos liudytojų pažįstate? Ar tikrai gerai mus pažįstate?

DAŽNAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI

Ar Jehovos liudytojai ardo šeimas ar jas stiprina?

Kartais Jehovos liudytojai kaltinami šeimų ardymu. Bet ar tikrai nesantaiką sukelia patys liudytojai?