Rodyti straipsnį

Ar Jehovos liudytojai yra sionistai?

Ar Jehovos liudytojai yra sionistai?

Ne. Mes, Jehovos liudytojai, esame krikščionys ir savo įsitikinimus grindžiame Biblija. Nors kai kurių religijų teigimu, visų žydų sugrįžimas į Palestiną Biblijoje išpranašautas, mes šio požiūrio nepalaikome. Mūsų supratimu, Šventajame Rašte apie žydų valstybės atkūrimą neužsimenama. Biblija apskritai jokios žmonių valdžios nei etninės grupės nevadina aukštesne, geresne už kitas. Oficialiame mūsų žurnale Sargybos bokštas buvo teigiama: „Politinio sionizmo neįmanoma pagrįsti Šventuoju Raštu.“

Remiantis Visuotine lietuvių enciklopedija, sionizmas — tai „žydų kėlimąsi į teritoriją tarp Jordano upės ir Viduržemio jūros, jų suvienijimą į tautinę valstybę ir šios valstybės stiprinimą remianti ideologija ir judėjimas“. Šis judėjimas turi ir religinį, ir politinį aspektą. Mes, Jehovos liudytojai, nepropaguojame sionizmo nei kaip religinės doktrinos, nei kaip politinio judėjimo.

Jehovos liudytojų organizacija yra vien religinė, todėl laikosi neutraliai bet kokiais politiniais klausimais. Ne išimtis ir sionizmas. Jehovos liudytojų neutralumas žinomas nuo seno. Kai kuriose šalyse mūsų organizacijos nariams dėl šios nuostatos teko ištverti įvairias represijas. Mūsų supratimu, žemei taiką atneš danguje įkurta Dievo Karalystė, o ne kuri nors žemiška valdžia ar politinis sąjūdis.

Verta paminėti, kad visų šalių Jehovos liudytojai pabrėžia, kaip svarbu paklusti pasaulietinės valdžios įstatymams. Prieš jokią valdžią nemaištaujame ir nedalyvaujame jokiuose ginkluotuose konfliktuose.