Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Jehovos liudytojai

lietuvių

Ar Jehovos liudytojai turi savo Bibliją?

Ar Jehovos liudytojai turi savo Bibliją?

Studijuodami Bibliją mes naudojamės įvairiais vertimais. Tačiau ypač vertiname daugybe kalbų išleistą „Naujojo pasaulio“ vertimą. Jis ypatingas tuo, kad jame vartojamas Dievo vardas, be to, yra tikslus ir aiškus.

  • Dievo vardas. Kai kurie Biblijos leidėjai jos Autoriui nerodo deramos pagarbos. Pavyzdžiui, viename Biblijos vertime išvardyta daugiau nei 70 asmenų, kuriems dėkojama už tai, kad prisidėjo ruošiant šį leidinį, tačiau paties Biblijos Autoriaus – Dievo Jehovos – vardas tame vertime nepaminėtas nė karto!

    Visai priešingai yra su „Naujojo pasaulio“ vertimu: jame Dievo vardas pavartotas tūkstančius kartų – ten, kur šis vardas buvo Biblijos originalo tekste, o vertėjų komisija savo vardų nenurodo.

  • Tikslumas. Ne visuose vertimuose Biblijos žinia perteikiama tiksliai. Pavyzdžiui, daugelyje vertimų Mato 27:40 rašoma: „Jei esi Dievo Sūnus, nuženk nuo kryžiaus.“ Tačiau Biblijos originalo tekste čia pavartotas žodis, kuris reiškia ne kryžių, o stulpą. Vertėjams įtaką tikriausiai padarė mokymas, kad Jėzus mirė ant kryžiaus, bet tokia idėja nepagrįsta Biblija. „Naujojo pasaulio“ vertime ši eilutė perteikta tiksliai: „Jeigu tu Dievo sūnus, nuženk nuo stulpo!“

  • Aiškumas. Kad vertimas būtų laikomas geru, mintys jame turi būti perteiktos ne tik tiksliai, bet ir aiškiai, suprantamai. Štai vienas pavyzdys. Mato 5:3 Jėzus pavartojo posakį, kuris pažodžiui reiškia „laimingi beturčiai dvasia“. Kadangi šiuolaikiniam skaitytojui suprasti šio posakio prasmę sunku, „Naujojo pasaulio“ vertime sakoma paprastai: „Laimingi, kurie suvokia turį dvasinių poreikių.“

Biblijos „Naujojo pasaulio“ vertimas pasižymi dar ir tuo, kad yra platinamas nemokamai. Todėl milijonai žmonių gali skaityti Bibliją savo gimtąja kalba – netgi tie, kurie šiaip jos įsigyti neišgalėtų.

Pasidomėkite

KAS ŠIANDIEN VYKDO JEHOVOS VALIĄ?

Kodėl Jehovos liudytojai išleido „Naujojo pasaulio“ vertimą?

Kuo šis Šventojo Rašto vertimas išsiskiria iš kitų Biblijos vertimų?

LEIDYBA

Atsakinga užduotis versti „Dievo apreikštuosius žodžius“ (Romiečiams 3:2)

Per pastarąjį šimtmetį Jehovos liudytojai naudojosi daugeliu įvairių vertimų. Kodėl jie ėmėsi patys versti Bibliją į šiuolaikinę anglų kalbą?