Jei kas yra krikštytas Jehovos liudytojas ir nustojo dalyvauti evangelizacinėje veikloje ar net kurį laiką nebeateina į mūsų sueigas, tokio žmogaus tikrai nevengiame. Netgi atvirkščiai, mėginame su juo susitikti ir vėl sužadinti susidomėjimą dvasiniais dalykais.

O jei kas padaro didelę nuodėmę, nuo organizacijos nėra atskiriamas automatiškai. Vis dėlto jei krikštytas liudytojas ar liudytoja šiurkščiai pažeistų Biblijos moralinį kodeksą ir dėl to neatgailautų, tokį žmogų nuo organizacijos atskirtume ir jo vengtume. Šventajame Rašte sakoma tiesiai: „Pašalinkite nedorėlį iš savo pačių tarpo“ (1 Korintiečiams 5:13).

Kas, jei tokio atskirto žmogaus žmona ir vaikai yra Jehovos liudytojai? Nors dvasiniai ryšiai nutrūko, šeiminis ryšys, žinoma, liko. Jie toliau gyvena, bendrauja, kaip ir turi būti šeimoje.

Atskirtieji asmenys gali ateiti ir į mūsų sueigas. Jei pageidauja, dvasiniais klausimais jie gali kreiptis į bendruomenės vyresniuosius. Tokio sutvarkymo tikslas — padėti žmogui vėl atitikti kiekvienam Jehovos liudytojui keliamus reikalavimus. Jei nuo organizacijos atskirti asmenys nustoja elgtis netinkamai ir parodo nuoširdų norą vėl laikytis Biblijos normų, juos visada mielai priimame atgal į bendruomenę.