Rodyti straipsnį

Ar Jehovos liudytojai yra sekta?

Ne, mes nesame sekta. Esame krikščionys — stengiamės sekti Jėzaus Kristaus paliktu pavyzdžiu ir gyventi pagal jo mokymus.

Kas yra sekta?

Žodį „sekta“ žmonės supranta įvairiai. Aptarkime du dažniausiai girdimus sektos apibūdinimus ir pasiaiškinkime, kodėl jie negali būti taikomi mums.

  • Kai kas mano, jog sekta yra nauja arba netradicinė religija. Mes, Jehovos liudytojai, neišradome naujos religijos. Priešingai, Dievą garbiname taip, kaip pirmojo amžiaus krikščionys, kurių veikla ir mokymai aprašyti Biblijoje (2 Timotiejui 3:16, 17). Esame įsitikinę, kad sprendžiant, kas tikėjimo dalykuose priimtina ir kas ne, autoritetas turi būti Šventasis Raštas.

  • Kai kurie žmonės teigia, kad sekta yra pavojingas religinis judėjimas, kuriam vadovauja žmogus. Mes jokio žmogaus nelaikome savo vadovu. Tokia mūsų nuostata pagrįsta Jėzaus žodžiais, kuriuos jis pasakė savo sekėjams: „Jūsų Vadas yra vienas — Kristus“ (Mato 23:10).

Jehovos liudytojų religija nėra pavojinga, anaiptol, jos naudą jaučia tiek patys nariai, tiek visuomenė. Pavyzdžiui, mūsų mokymas iš Dievo Žodžio daugeliui padeda liautis vartoti narkotikus, piktnaudžiauti alkoholiu, atsikratyti kitų žalingų įpročių. Be to, visame pasaulyje rengiame raštingumo kursus; juose jau tūkstančiai žmonių išmoko skaityti ir rašyti. Taip pat aktyviai padedame nukentėjusiems nuo stichinių nelaimių. Stengiamės aplinkiniams daryti gerą įtaką, kaip savo sekėjams nurodė Jėzus (Mato 5:13-16).