Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

MOLIITUSISEZWA LINUBU ZAMINA

Kueza Mikopano ya Puteho ka Nzila Yekonahalisa Kuli Baputehi Bakone Kubonana

Kueza Mikopano ya Puteho ka Nzila Yekonahalisa Kuli Baputehi Bakone Kubonana

JUNE 26, 2020

Muuso mwa libaka zeñata za lifasi ufile taelo ya kuli batu basike baina bukaufi ni batu babañwi, mi hape uhanisize batu babañata kukopana hamoho. Lipaki za Jehova baikatulezi kulatelela litaelo za muuso zeo, kono inze bakopana hamoho ka nzila yesakoni kubeya bupilo bwa babañwi mwa lubeta. Kuli bakone kueza cwalo, liputeho lisweli kuitusisa maprogilamu a fa tupangaliko akonahalisa kuli bahasanyi bakone kubonana, acwale ka Zoom.

Sitopa Sesietelela silumelelize kuli masheleñi afiwanga sina linubu aitusiswe kwa kulekela liputeho maakaunti a Zoom, ilikuli liputeho zeo lizwelepili kukopananga hamoho sina kamita. Kueza cwalo kutusize hahulu liputeho zeñwi zenesike zakona kuleka maakaunti ao ka masheleñi afita fa K269.00 kamba kufitelela. Liputeho zeo nelikalile kuitusisanga maprogilamu asalifelwi akonisa feela batu basikai kufumaneha kwa mukopano, ili asika silelezwa hande. Bahasanyi mwa liputeho kaufela zenani akaunti ya Zoom ya kopano baikolanga kukopana hamoho bakeñisa kuli akaunti ye, ikonahalisa batu babañata kufumaneha kwa mukopano ni mukopano, mi inani litaelo zebunolo zetusa kuli akaunti ye ikone kusilelezwa. Kuzwa feela foikalela tukiso ye, sekunani liputeho zefitelela 65,000 zeitusisa akaunti ya kopano mwa linaha zefitelela 170.

Puteho ya Kairagi yefumaneha mwa Manado, kwa North Sulawesi, kwa Indonesia, neituhezi kuitusisanga progilamu yesalifelwi yekonahalisa kuli batu babonane ni kukalisa kuitusisanga akaunti ya Zoom ya kopano. Muzwale Hadi Santoso utalusa kuli: “Nihaiba mizwale ni likaizeli babasa zibi hande mwakuitusiseza tupangaliko sebaikola mikopano ka kutala bakeñisa kuli habasa tokwanga kukena fa akaunti yeo ka kukuta-kutela ka nako ya mukopano, sina mokubelanga hakuitusiswa progilamu ya Zoom ya kusalifela.”

Bo Lester Jijón, Jr., ili baana-bahulu mwa puteho ya Guayacanes Oeste, mwa Guayaquil, kwa Ecuador, batalusa kuli: “Bakeñisa kuli mizwale ni likaizeli babañata habana masheleñi, nekuka babela taata kufumana masheleñi a kulifela akaunti ya Zoom yekonahalisa bahasanyi kaufela mwa puteho kuli bafumanehe kwa mikopano. Lwaitumela kwa kopano bakeñisa kulutusa kulifela akaunti ye ya Zoom, mi ka nako ya cwale lwakona kumema batu babañata kuli bafumanehe kwa mukopano kusina kuikalelwa kuli lukafitelela palo ya batu babakona kufumaneha.”

Muzwale Johnson Mwanza, muuna-muhulu mwa puteho ya Ngwerere North mwa Lusaka, kwa Zambia, utalusa kuli: “Mizwale ni likaizeli babañata sebabulezi hañata kuli, ‘Tukiso yeezizwe ki kopano ya kuli lube ni akaunti ya Zoom ya kopano ilutusa kuikutwa kuba bukaufi ni mizwale ni likaizeli baluna, ni kuikutwa kuli Jehova walulata mi walubabalela.’”

Liakaunti za kopano ze, lilekilwe ka masheleñi abeiwanga kwatuko kuli aitusiswe ka nako ya likozi. Mi masheleñi ao azwa kwa linubu zefiwanga ka kuitatela kuli lituse mwa musebezi wa mwa lifasi kaufela. Buñata bwa linubu ze, lifiwanga ka kukena fa donate.jw.org. Lwaitumela kwa bufani bwamina bwa kufa linubu, ili zetusa mizwale ni likaizeli babatahezwi ki likozi mwa lifasi kaufela.—2 Makorinte 8:14.