Moliitusisezwa Linubu Zamina

Musebezi wa Lipaki za Jehova ulifelwa ka linubu za kuitatela. Mulemuhe mo linubu zeo liitusisezwa kuli lituse batu mwa lifasi kaufela.

Kutoloka Litaba za Mukopano Omutuna wa 2020 wa “Mube Babatabile Kamita”!

Lingambolo, madrama, ni lipina, nelitolokilwe cwañi kapili mwa lipuo zefitelela 500?

Kueza Mikopano ya Puteho ka Nzila Yekonahalisa Kuli Baputehi Bakone Kubonana

Kopano itusize cwañi liputeho kufumana maakaunti a Zoom asatuli hahulu, ili asilelelizwe kuli liputeho likone kueza mikopano ka kuitusisa progilamu yekonahalisa kuli baputehi babonane?

Sorry, there are no terms that match your selection.