Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

TAWALA YA MULIBELELI No. 2 2017 | Kana Mukaamuhela Mpo Yetuna ka Kufitisisa Yamifile Mulimu?

MUBONA CWAÑI?

Ki ifi mpo yetuna ka kufitisisa yakile alufa Mulimu?

The Bible says: “Mulimu naalatile hahulu lifasi kuli mane naafile Mwanaa hae wa libanda.”Joani 3:16.

Magazini ye ya Tawala ya Mulibeleli inyakisisa libaka Mulimu hanaalumile Jesu fa lifasi kuto lushwela ni molukona kuboniseza kuli lwaitebuha mpo yeo.

 

TOHO YA TABA

Mpo Yeshutana ni Limpo Zeñwi Kaufela

Bibele italusa za mpo yesa konwi kulekiwa, ili yekona kutahisa mbuyoti ya bupilo bobusa feli ku babaiamuhela. Kana kunani mpo yekona kufita yeo?

TOHO YA TABA

Mpo Yetuna Yalufile Mulimu—Ki Kabakalañi Haili ya Butokwa?

Ki lika mañi zekona kutahisa kuli mpo yeñwi ibe ya butokwa hahulu kufita zeñwi? Kunahanisisa lika zecwalo kwakona kulutusa kuitebuha hahulu tiululo.

TOHO YA TABA

Mukaitebuha Cwañi Mpo Yetuna ka Kufitisisa Yamifile Mulimu?

Lilato la Kreste lilususueza kuezañi?

Kana Kunani Mulao Ohanisa Bakreste Kukena Mwa Linyalo?

Bulapeli bobuñwi bunani mulao wa kuli baeteleli ni baluti mwa likeleke zabona habaswaneli kunyala kamba kunyalwa. Kono Mañolo alutañi fa taba ye?

Kuzwa Mwa Butanga—Mwa Linako za Kwamulaho ni Kacenu

Kwaikale, batu ba Mulimu nebalukuluzwi mwa butanga. Ka bumai, nihaike kuli butanga bo habulumelezwi, batu babañata kacenu basanyandiswa ka kuiswa mwa butanga.

Mufumane Tabo Yetiswa ki Kufana

Kufana kwakona kumitusa ni kutusa babañwi. Kufana kutahisa kuli batu babe ni swalisano ni silikani sesinde. Mukona kuba cwañi mufani yatabile?

Bibele Ibulelañi?

Bibele ibulela kuli “mazazi a mafelelezo” akaba “linako zetaata, zeziyeza.” Kana taba yeo italusa kuli lupila mwa mazazi a mafelelezo?