Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

 TOHO YA TABA

Mulimu Uunga Cwañi Lindwa?

Mulimu Uunga Cwañi Lindwa?

Nemuka alaba cwañi puzo yeo? Batu babañata banahananga kuli Mulimu waatabela lindwa. Babulelanga kuli mwa linako za kwamulaho, Mulimu naalaezi balapeli bahae babañwi kuli baikenye mwa lindwa; mi mane Bibele ni yona yabonisa cwalo. Nihakulicwalo, batu babañwi bona baziba kuli Jesu, yena Mwanaa Mulimu, naalutile balateleli bahae kulata lila zabona. (Mateu 5:43, 44) Kacwalo, banahananga kuli mubonelo wa Mulimu ka za lindwa ucincize, mi haasa litabela.

Mina mubona cwañi? Kana Mulimu waatabela lindwa? Haiba ki cwalo, Mulimu uyemelanga batu bafi mwa lindwa zeezahala kacenu? Kufumana likalabo kwa lipuzo ze, kwakona kumitusa kuziba mubonelo omunani ona ka za ndwa. Ka mutala, kuziba kuli Mulimu waatabela lindwa ni kuli uyemela batu bemuyemela mwa ndwa yeñwi, kwakona kumitabisa ni kumifa buikolwiso bwakuli batu bemuyemela baka wina ndwa yeo. Kono nemuka ikutwacwañi hane mukafumana kuli Mulimu yena uyemela batu bemusa yemeli? Ka niti, mwendi nemuka cinca mubonelo wamina.

Kunani nto yabutokwa hahulu yemutokwa kuziba. Kuziba ka mo Mulimu aangela lindwa kwakona kuama mubonelo wamina ka za hae. Haiba mubabañwi ba batu babañata babaikutwa hahulu butuku bakeñisa lindwa zeliteñi kacenu, uzibe mutokwa kuziba kalabo kwa puzo ye, yeli: Kana Mulimu ki yena yatahisa lindwa kamba kutahisa kuli batu banyandiswe ki lindwa sina mo banahanela batu babañwi, kamba kana mwendi haanataba ni mo baikutwela batu babasweli kunyandiswa?

Mukana mwa komoka hahulu kuziba kuli kalabo ya Bibele ishutanela kwahule ni litaba zeo kaufela zebanahana batu. Mane mubonelo wa Mulimu ka za lindwa hausika cinca kuzwelela feela kwamulaho koo. Halunyakisiseñi zeibulela Bibele ka za mo Mulimu naangela lindwa mwa linako zakwaikale ni mwa miteñi ya Jesu. Taba yeo, ikalutusa kuziba ka mo Mulimu aangela lindwa kacenu ni kuziba haiba lindwa likazwelapili kubateñi.