Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Likalabo Kwa Lipuzo za Bibele

Likalabo Kwa Lipuzo za Bibele

Bumaswe busimuluha kai?

ki Mañi Yanaalikile Jesu Kuli Aeze Lika Zemaswe?—Mateu 4:8-10

Kamita, batu batabela kupila ka kozo, kusepahala, ni kuba ni sishemo. Kono ki kabakalañi he, hakunani mifilifili, kusaluka, ni situhu? Lipiho za makande zesabisa hahulu liatile. Kana kunani mutu yomuñwi yatahisa kuli batu baezange lika zemaswe?—Mubale 1 Joani 5:19.

Kana Mulimu naabupile batu inze banani mikwa yemaswe? Batili, Jehova Mulimu naabupile batu ka siswaniso sahae, inze banani buikoneli bwa kulikanyisa lilato lahae. (Genese 1:27; Jobo 34:10) Kwandaa zeo, Mulimu hape naabupile batu inze banani tukuluho yakuiketela zakueza. Bashemi baluna bapili hane baketile kueza lika zemaswe, nebahanile kulikanyisa Mulimu mi baba batu babasika petahala. Luhozize sibi kuzwelela kwa bashemi baluna bao.—Mubale Deuteronoma 32:4, 5.

Kana bumaswe bukazwelapili kubateñi?

Mulimu ubata kuli lutuhele kuba ni mikwa yemaswe. (Liproverbia 27:11) Kacwalo, ululuta molukona kuambukela kuezanga lika zemaswe ni molukona kufumanela tabo ya niti. Niteñi, halukoni kulikanyisa lilato la Mulimu ka kupetahala ka nako ya cwale.—Mubale Samu 32:8.

Nihaike kuli bumaswe buatile hahulu ka nako ya cwale, Mulimu ubutuhelezi ka nakonyana ilikuli batu kaufela baiponele lika zezwa mwa kueza bumaswe. (2 Pitrosi 3:7-9) Nihakulicwalo, honacwale-cwale fa, mwa lifasi kaufela kukatala batu babatabile, babautwa Mulimu.—Mubale Samu 37:9-11.