Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Likalabo Kwa Lipuzo za Bibele

Likalabo Kwa Lipuzo za Bibele

Lizazi la Katulo ki Nto Mañi?

Ki kabakalañi lizazi la katulo halikaba lelitabisa?

Mwa linako zeneiñolwa Bibele, Mulimu naaitusisanga baatuli kuli batuse batu bahae kuatulwa ka kuluka. (Baatuli 2:18) Bibele ibulela ka za Lizazi la Katulo lelitaha kuli ikaba nako yetabisa muta Jehova yena Muatuli wa lifasi kaufela, akaatula batu ka kuluka.—Mubale Samu 96:12, 13; Isaya 26:9.

Mulimu uketile Jesu kuatula batu babapila ni babashwile, ka kuluka. (Likezo 10:42; 17:31) Batu babañata bashwile basika ziba Mulimu. Fa Lizazi la Katulo, Jesu ukakutiseza batu babacwalo kwa bupilo ilikuli bakone kuziba Mulimu wa niti ni kumulata.—Mubale Likezo 24:15.

Ki kabakalañi Lizazi la Katulo halika tanda lilimo ze 1,000?

Babaswile baka zusiwa mwahalaa lilimo ze 1,000. (Sinulo 20:4, 12) Bakatokwa kuba ni nako yakuituta za Mulimu ni kumuutwa. Ka kufapahana ni mobanahanela batu babañata, Bibele iluta kuli batu bakaatulwa kakuya ka likezo zebakaeza hamulaho wa kuzusiwa kwa bafu.—Mubale Maroma 6:7.

Bibele hape ibulela ka za lizazi la katulo lelikataha ka sipundumukela pili lilimo ze 1,000 lisika kalisa kale. Lizazi leo hape libizwa kuli ki lizazi la mafelelezo a lifasi sina mokutaluselizwe mwa litaba za kwa makalelo, mwa magazini ye. Mwa lizazi leo, Mulimu ukayundisa batu babamaswe kaufela. (2 Pitrosi 3:7) Kacwalo, luswanela kuzwelapili kubonisa lilato laluna ku Mulimu.—Mubale 2 Pitrosi 3:9, 13.