Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Likalabo kwa Lipuzo za Bibele

Likalabo kwa Lipuzo za Bibele

 LIKALABO KWA LIPUZO ZA BIBELE

Kana ku na ni sepo ya kuli ba ba shwile ba ka zuha?

Ku shwa ku swana sina ku lobala, kakuli ba ba shwile ha ku na se ba ziba mi ha ba koni ku eza nto ifi kamba ifi. Nihakulicwalo, Mubupi wa kona ku tahisa kuli ba ba shwile ba pile hape ka ku ba zusa kwa bafu. Kuli a bonise kuli wa kona ku eza cwalo, Mulimu naa file Jesu maata a ku zusa batu ba sikai kwa bafu.—Muekelesia 9:5; Joani 11:11, 43, 44.

Mulimu u sepisize kuli batu ba ba shwile ba ba hupulwa ki yena ba ka zusiwa kuli ba to pila mwa lifasi le linca la ku luka. Ba ba ka zusiwa ba ka zwelapili ku ba mwa muinelo wa lifu ku fitela Mulimu ha ka ba kutiseza kwa bupilo hape. Mulimu ya Maata Ote u nyolelwa ku itusisa maata a hae ku kutiseza bupilo kwa batu ba ba shwile.—Mu bale Jobo 14:14, 15.

Zuho ya bafu i ka ba cwañi?

Mulimu ha ka zusa bafu, batu bao ba ka iziba kuli ki bona luli, ba ka ziba balikani ba bona, mi ba ka ziba mabasi a bona. Nihaike kuli mubili wa mutu wa bolanga, Mulimu wa kona ku zusa mutu ya swana yo ni mubili o munca.—Mu bale 1 Makorinte 15:35, 38.

Batu ba sikai ba zusezwa kwa bupilo bwa kwa lihalimu. (Sinulo 20:6) Buñata bwa batu ba ba ka zusiwa kwa bafu ba ka pila fa lifasi le li ezizwe paradaisi. Batu bao ba ka fiwa kolo ya ku kala ku pila hape, mi ba ka ba ni sepo ya ku pila ku ya ku ile.—Mu bale Samu 37:29; Likezo 24:15.

Kuli mu bale litaba ze ñata ka za taba ye, mu bone kauhanyo 6 ni 7 ya buka ye, Bibele i Lutañi Luli?, ye hatisizwe ki Lipaki za Jehova

Mwa kona ku ikungela yona fa Webusaiti ya www.jw.org/loz

[Siswaniso se si fa likepe 16]

Ku shwa ku swana cwañi ni ku lobala?