Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Likalabo kwa Lipuzo za Bibele

Likalabo kwa Lipuzo za Bibele

 LIKALABO KWA LIPUZO ZA BIBELE

Kana Mulimu wa teelezanga kwa litapelo kaufela?

Mulimu wa teelezanga kwa litapelo za batu ba macaba kaufela. (Samu 145:18, 19) Linzwi la hae yona Bibele li lu susueza kuli lu mu bulelele litaba kaufela ze lu bilaeza. (Mafilipi 4:6, 7) Kono litapelo ze ñwi ha li tabisi Mulimu. Ka mutala, ku kuta-kutela litapelo ze petilwe ha ku mu tabisi.—Mu bale Mateu 6:7.

Hape Jehova ha tabeli litapelo za batu ba ba loba mulao wa hae ka bomu. (Liproverbia 28:9) Ka mutala, mwa linako ze ne i ñolwa Bibele, Mulimu naa si ka teeleza kwa litapelo za Maisilaele ba ne ba na ni mulatu wa ku bulaya batu.—Mu bale Isaya 1:15.

Lu swanela ku ezañi kuli Mulimu a lu utwe?

Ha lu koni ku lapela ku Mulimu haiba ha lu na tumelo ku yena. (Jakobo 1:5, 6) Lu swanela ku ikolwisa kuli Mulimu u teñi ni kuli wa lu babalela. Lwa kona ku tiisa tumelo ya luna ka ku ituta Bibele, kakuli tumelo ya niti i tomile fa litaba za luli ni lisepiso ze fumaneha mwa Linzwi la Mulimu.—Mu bale Maheberu 11:1, 6.

Lu swanela ku lapela ku zwelela kwatasaa lipilu za luna ni ka buikokobezo. Nihaiba Jesu, yena Mwanaa Mulimu naa bonisanga buikokobezo ha naa lapelanga. (Luka 22:41, 42) Kamukwaocwalo, ku fita ku bulelela Mulimu za ku eza, lu swanela ku lika ku utwisisa litaelo za hae ka ku bala Bibele. Ha lu ka eza cwalo, lu ka kona ku lapela ka ku ya ka tato ya Mulimu.—Mu bale 1 Joani 5:14.

Kuli mu bale ze ñata ka za taba ye, mu bone kauhanyo 17 ya buka ye, Bibele i Lutañi Luli?, ye hatisizwe ki Lipaki za Jehova

Mwa kona ku ikungela yona fa Webusaiti ya www.jw.org

[Siswaniso se si fa likepe 16]

Ki kabakalañi litapelo ze ñwi ha li sa tabisi Mulimu?