Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Likalabo kwa Lipuzo za Bibele

Likalabo kwa Lipuzo za Bibele

 LIKALABO KWA LIPUZO ZA BIBELE

Kana Kwa Konahala ku Utwisisa Bibele?

Bibele ki Linzwi la Mulimu. I swana sina liñolo le li zwa ku ndate ya lilato. (2 Timotea 3:16) Mwa Bibele, Mulimu u lu taluseza ze lu kona ku eza kuli lu mu tabise, libaka ha tuhelezi bumaswe ku ba teñi, ni za ka ezeza batu kwapili. Kono baluti ba bulapeli ba luta litaba li sili ze shutana ni ze i luta Bibele; kona libaka batu ba bañata ha ba nahana kuli ha ku konahali ku utwisisa Bibele.—Likezo 20:29, 30.

Jehova Mulimu u bata kuli lu zibe niti ka za hae. Kona libaka ha lu file buka ye lu kona ku utwisisa.—Mu bale 1 Timotea 2:3, 4.

Mu kona ku utwisisa cwañi Bibele?

Jehova u lu file Bibele mi wa lu tusa ku i utwisisa. Naa lumile Jesu kuli a to lu luta. (Luka 4:16-21) Jesu naa tusize bateelezi ba hae ku utwisisa Mañolo kakuli naa amanga kwa litimana ze shutana-shutana.—Mu bale Luka 24:27, 32, 45.

Jesu naa tomile puteho ya Sikreste kuli i zwisezepili musebezi wa naa kalisize. (Mateu 28:19, 20) Kacenu, balateleli ba Jesu ba niti ba sweli ku tusa batu ku utwisisa ze i luta Bibele ka za Mulimu. Haiba mu bata ku utwisisa Bibele, Lipaki za Jehova ba kona ku mi tusa ku eza cwalo.—Mu bale Likezo 8:30, 31.

Kuli mu bale litaba ze ñata, mu bone kauhanyo 2 ya buka ye, Bibele i Lutañi Luli?, ye hatisizwe ki Lipaki za Jehova