TAWALA YA MULIBELELI—HATISO YA KUITUTA August 2015

Mwa magazini ye, kunani litaba zekaitutiwa kuzwa September 28 kuisa October 25, 2015.

LIFE STORY

“Lioli, Mwa Buñata Bwa Zona, li Nyakalale”

Mubale likande la bupilo bwa bo Geoffrey Jackson, baba mwa Sitopa Sesietelela.

Munahanisise Lilato la Jehova Lelisa Feli

Mukona kuba cwañi ni buikolwiso bwa kuli Jehova uinzi ni mina haiba ka linako zetaata?

Muzwelepili Kulibelela!

Kunani mabaka amabeli amatuna atahisa kuli luzwelepili kutona kuisa kwa mafelelezo a lifasi le.

Muitukiseze Cwale Kuto Pila Mwa Lifasi Lelinca

Batu ba Mulimu banani lika zeñata zebatabela kueza habanahana za kututela kwa naha isili.

Mutokomele Liango Zemaswe Mwa Mazazi A Mafelelezo A

Balikani bamina haki batu feela be mutandanga nako ni bona.

Zelukona Kuituta ku Joana

Naakonile cwañi cinca mupilelo wahae ka zazi ni zazi kuli akone kulatelela Jesu?

FROM OUR ARCHIVES

“Jehova Naamitisize Kwa France Kuli Mutoituta Niti”

Tumelelano yeneinyatezwi ka 1919 ki muuso wa kwa France ni wa Poland neitahisize nto yenesika libelelwa.