TAWALA YA MULIBELELI—HATISO YA KUITUTA November 2014

Mwa tawala mo ku fumaneha litaba ze ka itutiwa ku zwa December 29, 2014 ku isa February 1, 2015.

Mo I lu Tuseza—Zuho ya Jesu

Mabaka a mane a lu kolwisa kuli Jesu naa zusizwe kwa bafu. Ku lumela kuli Jesu wa pila ku kona ku mi tusa cwañi?

Libaka ha lu Swanela ku ba ba ba Kenile

Kana mu kile mwa lyanganiswa kamba ku utwa buzwa bwa ku bala buka ya Livitike? Lika za butokwa hahulu ze mwa Livitike za kona ku mi tusa ku ba ba ba kenile ha mu nze mu lapela Mulimu.

Lu Swanela ku ba ba ba Kenile Mwa Muzamao wa Luna Kaufela

Ku ambuka ku loba milao ya Mulimu, ku sebeleza Jehova ka maata a luna kaufela, ni ku ca lico ze tiile za kwa moya ku swalisana cwañi?

“Sicaba Seo Jehova A li Mulimu wa Sona”

Kana Mulimu u tabela batu kaufela ba ba mu lapela ku zwelela kwa pilu ku si na taba ni bulapeli bo ba li ku bona?

“Cwale mu Sicaba sa Mulimu”

Lu kona ku ba cwañi batu ba Mulimu ni ku zwelapili ku eza cwalo?

Lipuzo ze Zwa Kwa Babali

Baana-bahulu ni likombwa za puteho ba ketiwanga cwañi mwa puteho ni puteho? Ki bo mañi lipaki ba babeli ba ba talusizwe kwa Sinulo 11?

FROM OUR ARCHIVES

Niti ya Bibele I Fita Mwa Naha ya Japan

Limota ze ne pangilwe hande ze bizwa “Jehu” ne li tusize mwa ku zwisezapili musebezi wa ku kutaza za Mubuso mwa Japan.