Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Ze ne ni Ikatulezi ku Eza ha ne ni sa li Mwanana

Ze ne ni Ikatulezi ku Eza ha ne ni sa li Mwanana

Ha ne ni sa li mwanana

Ka silimo sa 1985, ne ni na ni lilimo ze 10. Ne ku na ni banana ba ne ba zwa kwa Cambodia ba ne ba tile fa sikolo sa luna mwa Columbus, Ohio, ili mwa America. Yo muñwi kwa banana bao naa ziba hanyinyani sikuwa. Ka ku itusisa maswaniso, mwanana yo a kala ku ni kandekelanga makande a sabisa a mo ne ba nyandiselizwe batu ni ku bulaelwa, ni mo ne ba balehelanga batu kuli ba pilise bupilo bwa bona. Ne ni lilanga hahulu busihu ha ne ni hupulanga banana bao. Ne ni batanga ku ba bulelela za Paradaisi ni za zuho ya bafu, kono ne ni sa koni ku eza cwalo kakuli ne ba sa utwi puo ye ne ni bulela. Nihaike kuli ne ni sa li mwanana ka nako yeo, naa ikatulela ku ituta puo ya Sikambodia kuli ni kone ku bulelela be ne ni kena ni bona sikolo ka za Jehova. Ne ni sa zibi kuli ku ituta puo yeo ne ku ka ni tusa kwapili.

Ku ituta Sikambodia ne ku li taata. Habeli, ne ni batile ku tuhela ku ituta puo yeo, kono Jehova naa ni susuelize ka ku itusisa bashemi ba ka. Hamulaho, baluti ba ka ni be ne ni kena ni bona sikolo ba ni susueza kuli ni kene musebezi o ne u ka ni fumanisa masheleñi a mañata. Kono ne ni bata ku eza bupaina, kacwalo na iketela ku eza kosi ye ne i ka ni tusa ku fumana musebezi o ne u ka ni konisa ku ba ni nako ya ku yanga mwa bukombwa. Ha ne ni zwanga kwa sikolo, ne ni yanga mwa simu ni mapaina. Hape ne ni itatezi ku luta batu ba ne ba bata ku ituta Sikuwa. Ku luta ba bañwi Sikuwa ne ku ni tusize hahulu hasamulaho.

Ha ne ni na ni lilimo ze 16, na utwa kuli ne ku na ni sikwata sa batu ba ne ba bulela puo ya Sikambodia, kwa Long Beach, mwa California, ili kwa America. Ne ni zo pota kwa sibaka seo mi ne ni zo ituta ku bala Sikambodia. Ha ni feza feela sikolo, na ba paina mi na zwelapili ku kutazanga kwa batu ba ne ba bulela Sikambodia ba ne ba pila bukaufi ni luna. Ha ni to kwanisa lilimo ze 18, na lela ku tutela kwa Cambodia. Mwa Cambodia ne ku sa sabisa hahulu, kono ne ku na ni batu ba 10 milioni ba ne ba pila mwa naha yeo, mi buñata bwa bona ne ba si ka utwa kale taba ye nde. Ka nako yeo ne ku na ni feela puteho i liñwi mwa naha ili mo ne ku na ni feela bahasanyi ba 13. Ne ni ile kwa Cambodia lwa pili inge ni na ni lilimo ze 19. Hamulaho wa lilimo ze peli na tutela kwa Cambodia. Ha ne ni li kwa sibaka seo, ne ni fumani musebezi wa ku toloka ni ku luta Sikuwa ili musebezi o ne u sa ni celangi nako. Hasamulaho, na fumana musali wa ku nyala ya naa na ni likonkwani ze swana ni za ka. Na ni musalaa ka lu ikozi ku tusa batu ba bañata ba ba pila kwa Cambodia ku ineela ku Mulimu.

Jehova u ni tusize ku peta lika ze ne ni lakaza ku eza. (Samu 37:4) Ku kutaza ki ona musebezi o munde ka ku fitisisa wa kona ku ikola ku eza mutu. Mwa lilimo ze 16 kaufela ze ni sebelelize kwanu kwa Cambodia, puteho ye nyinyani ye ne i na ni bahasanyi ba 13 i hulile ku ba liputeho ze 12 ni likwata zee ne!—Likande le li kandekilwe ki bo Jason Blackwell.