TAWALA YA MULIBELELI—HATISO YA KUITUTA May 2013

LIFE STORY

Libaka Bupilo Bwa Luna ha bu Tabisa

Patricia u na ni bana ba babeli ba ba fumanwi ni butuku bwa lmbb. Mu nyakisise mo ba pilela bupilo bo bunde ku si na taba ni miinelo ye taata ye ba kopana ni yona.

FROM OUR ARCHIVES

Ne ba Itiisize Mwa “Hora ya Tiko”

Mu bale ka mo Ndwa ya Lifasi ya Pili ye ne tumbukile ka silimo sa 1914 ne i tahiselize kuli batu ba bañata ba zibe kuli Baituti ba Bibele ne ba si ke ba ikenya mwa ndwa yeo