Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

“Le Luli Ki Libizo la Mulimu Le Li Kenile Hahulu ni Le Lituna”

“Le Luli Ki Libizo la Mulimu Le Li Kenile Hahulu ni Le Lituna”

 “Le Luli Ki Libizo la Mulimu Le Li Kenile Hahulu ni Le Lituna”

Bo Nicholas ba ne ba pila mwa munzi wa Cusa ne ba bulezi manzwi ao mwa ngambolo ye ne ba file ka silimo sa 1430. * Bo Nicholas ne ba tabela ku ituta lika ze ñata, ka mutala, ne ba itutile Sigerike, Siheberu, tuto ya za mihupulo ya batu (filosofi), tuto ya za bulapeli, lipalo, ni tuto ya ze mwa mbyumbyulu. Ha ne ba kwanisize lilimo ze 22, ba ba caziba wa mulao wa bulapeli bwa Katolika. Ka silimo sa 1448 ba ketiwa ku ba muprisita yo muhulu wa keleke ya Roma Katolika.

Lilimo ze bat’o ba 550 kwamulaho, bo Nicholas ba kwa Cusa ne ba yahile ndu ya basupali mwa tolopo ya Kues, ye se bizwa cwale kuli Bernkastel-Kues, ili ye inzi likilomita ze 130 Mboela wa tolopo ya Bonn, kwa Germany. Mwa ndu yeo se ku na ni sifalana sa Cusa mo ku fumaneha libuka ze fitelela 300. Ye ñwi ya libuka zeo ki Codex Cusanus 220, mo ku fumaneha ngambolo ya Cusa ya na file ka 1430. Mwa ngambolo yeo, ye ne i na ni toho ya taba ye li In principio erat verbum (Kwa Simuluho Ne ku Na Ni Linzwi), bo Nicholas ba kwa Cusa ne ba itusisize libizo la Silatini la Iehoua le li yemela libizo la Jehova. * Fa likepe 56 la buka ya Codex Cusanus 220, ku na ni manzwi a ama kwa libizo la Mulimu a li: “Mulimu ki yena ya ipeile libizo leo. Libizo la Mulimu leo li ñozwi ka litaku ze ne za Siheberu. . . . Le luli ki libizo la Mulimu le li kenile hahulu ni le lituna.” Manzwi a bo Nicholas ba kwa Cusa a lumelelana ni taba ya kuli libizo la Mulimu la fumaneha mwa litaba za kwa makalelo za Mañolo a Siheberu.—Ex. 6:3.

Kodekisi (codex) yeo ya kwa makalelo a lilimo za ma-1500 ki ye ñwi ya libuka za kale ka ku fitisisa ze li teñi mo libizo la Mulimu li ñozwi kuli “Iehoua.” Bupaki bo, bo bu ñozwi ki sisupo se siñwi sa kuli ka lilimo-limo libizo la Mulimu la “Jehova” li ñozwi ka mifuta-futa mwa libuka ze ñata.

[Litaluso za kwatasi]

^ para. 2 Bo Nicholas ba kwa Cusa hape ne ba bizwa Nikolaus Cryfts (kamba Krebs), Nicolaus Cusanus, ni Nikolaus von Kues. Kues ki tolopo ya mwa Germany mo ne ba pepezwi.

^ para. 3 Mulelo wa ngambolo ya bo Nicholas ne li ku yemela tuto ya Silalu.

[Siswaniso se si fa likepe 16]

Sifalana sa Cusa