Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Mo Si Sebeleza Sitopa Se Si Etelela

Mo Si Sebeleza Sitopa Se Si Etelela

 Mo Si Sebeleza Sitopa Se Si Etelela

BA BA mwa Sitopa Se Si Etelela sa Lipaki za Jehova ki batanga ba Mulimu ba ba ineezi ili banna ba ba tozizwe. Ba yemela sitopa sa mutanga ya sepahala ya na ni kutwisiso se si na ni buikalabelo bwa ku lukisa lico za kwa moya ni ku etelela musebezi wa ku kutaza za Mubuso mwa lifasi kaufela.—Mat. 24:14, 45-47.

Ba Sitopa Se Si Etelela ba banga ni mukopano sunda ni sunda la bulalu. Mi ku eza cwalo ku konisa mizwale ba ku sebeza hamoho ka buñwi. (Samu 133:1) Mizwale ba mwa Sitopa Se Si Etelela hape ba sebeza mwa tutengo to tu shutana-shutana. Kuli ba babalele hande za Mubuso, katengo ni katengo ka okamela musebezi wa kona, sina mo ku taluselizwe ka bukuswani mwa litaba ze latelela.

▪ KATENGO KA BASWALISANISI: Ba ba mwa katengo ka, ki baswalisanisi ba tutengo kaufela twa Sitopa Se Si Etelela ni muñoli ya zwa mwa Sitopa Se Si Etelela. Katengo ka, ka bona teñi kuli tutengo kaufela twa sebeza hande ku si na butata. Hape ka talima ni za matata a matuna a ka sipundumukela, linyandiso, likozi ni lika ze ñwi za ka putako ze ama Lipaki za Jehova lifasi kaufela.

▪ KATENGO KA KA TALIMA ZA BA BA SEBELEZA FA BETELE: Mizwale ba ba mwa katengo ka, ba filwe buikalabelo bwa ku okamela litukiso za ku babalela ba ba sebeleza fa Betele. Katengo ka, ka bona za ku mema mizwale ni likaizeli ba ba bata ku sebeleza fa Betele mi ka alabanga ni lipuzo ze ama sebelezo ya fa Betele.

▪ KATENGO KA BAHATISI: Katengo ka, ka okamela za ku hatisa ni ku lumela libuka ze tomile fa Bibele mwa lifasi kaufela. Ki kona ka ka talima za mishini ye hatisa libuka, miyaho ni likopano ze shutana-shutana ze itusiswa ki Lipaki za Jehova. Katengo ka, ka lukisa mwa ku itusiseza hande mali a fiwa sina nubu kwa musebezi wa Mubuso wa mwa lifasi kaufela.

▪ KATENGO KA SEBELEZO: Ba ba mwa katengo ka, ba okamela musebezi wa ku kutaza, mi ba bona ni litaba ze ama liputeho, mapaina, maeluda, ni baokameli ba maeto. Katengo ka, ka talima za ku lukisa Bukombwa bwa Luna bwa Mubuso, ku mema baituti ba Sikolo sa Giliadi ni ba Sikolo sa Tuto ya Bukombwa, mi hamulaho ni ku ba lumela ko ba yo sebeleza.

▪ KATENGO KA TUTO: Katengo ka, ka lukisa lituto ze itutiwa kwa mikopano ya mupotoloho, mikopano ya sikiliti ni mikopano ya puteho. Ka lukisezanga ba ba belekela fa Betele lituto za kwa moya, mi ka okamela likolo ze shutana-shutana, ze cwale ka Sikolo sa Giliadi ni Sikolo sa Sebelezo ya Bupaina, mi ka lukisanga ni mavidio.

▪ KATENGO KA BAÑOLI: Katengo ka, ka na ni buikalabelo bwa ku ñola lihatiso ni ku bona teñi za lumelwa kwa mizwale ni likaizeli hamohocwalo ni kwa nyangela. Katengo ka, ka alabanga lipuzo za Bibele ni ku nyatela lika ze cwale ka drama ni likuka za lingambolo. Hape ka okamela ni musebezi wa ku toloka o eziwa mwa lifasi kaufela.

Muapositola Paulusi na bapanyize puteho ya ba ba tozizwe kwa mubili wa mutu, mi na koñomekile kuli kaufela bona ne ba eza misebezi ya butokwa mi ne ba tusana. Mi hape na koñomekile kuli ne ba swanela ku latana ni ku swalisana ha ne ba nze ba peta musebezi o ne ba filwe ki Mulimu. (Maro. 12:4, 5; 1 Makor. 12:12-31) Toho ya puteho, yena Jesu Kreste, u fa lilama kaufela za mubili ze li tokwa kuli li kone ku swalisana hande, ni ku fepiwa kwa moya. (Maef. 4:15, 16; Makolo. 2:19) Kona mo si sebeleza Sitopa Se Si Etelela cwalo ka ketelelo ya moya o kenile wa Jehova kuli si kone ku etelela musebezi wa Mubuso.