Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Ku Taha Kwa Kreste—Kana Kwa Swanela ku Lu Sabisa?

Ku Taha Kwa Kreste—Kana Kwa Swanela ku Lu Sabisa?

 Ku Taha Kwa Kreste—Kana Kwa Swanela ku Lu Sabisa?

MU NAHANA kuli ku taha kwa Jesu Kreste ku ka ba cwañi? Kana mu nahana kuli ku ka tisa kuli batu kaufela ba sinyiwe ni ku fiwa koto? Kamba kana mu nahana kuli ki kona ko ku ka feza matata a luna kaufela? Kana lwa swanela ku saba ku taha kwa Kreste? Kamba kana lwa swanela ku nyolelwa ku taha kwa hae?

Ka za ku taha kwa Kreste, Bibele i bulela kuli: “A mu bone, ki yo, u taha ka malu; mi meto kamukana a ka mu bona, . . . mi mishobo kamukana ya lifasi i ka lila kabakala hae.” (Sinulo 1:7) Ku taha ko ku bulelwa fa ku ka ezahala kwapili, Jesu ha ka to bonahala kuli a fe ba ba lukile mupuzo ni ku fa ba ba maswe koto.

Muapositola Joani yena n’a nyolelwa ku taha kwa Kreste mwa sibaka sa kuli a sabe ku taha kwa hae. Ha n’a sinulezwi za ku taha kwa Kreste ni za ka to peta Jesu fa lifasi, Joani n’a lapezi kuli: “Taha Mulena Jesu!” (Sinulo 22:20) Kono ku taha cwañi kuli ‘mishobo kamukana ya lifasi i lile kabakala hae’? “Meto kamukana” a ka mu bona cwañi? Kreste ha ka taha u ka to ezañi? Tumelo ya kuli Kreste u ka taha i kona ku lu tusa cwañi kacenu? Lipuzo zeo li ka alabiwa mwa taba ye tatama.